I 71 procent af de store kommuner vil udnyttelse af velfærdsteknologi i høj eller nogen grad betyde eller komme til at betyde væsentlige ændringer i måden, man organiserer it på. Det er kun gældende i 40 procent af de små kommuner, viser undersøgelse fra Rambøll.
Foto: Polfoto
I 71 procent af de store kommuner vil udnyttelse af velfærdsteknologi i høj eller nogen grad betyde eller komme til at betyde væsentlige ændringer i måden, man organiserer it på. Det er kun gældende i 40 procent af de små kommuner, viser undersøgelse fra Rambøll. Foto: Polfoto

DANSK IT: Små kommuner sakker bagud med digitalisering

Store kommuner er langt foran de små kommuner, når det gælder om at ændre organisationen, så de bedre bliver i stand til at udnytte velfærdsteknologi, mener DANSK IT. Helt naturligt, og de små kan sagtens indhente de store, mener eksperter.

Undersøgelse

Af Jakob Frausig Simonsen | [email protected]

De større kommuner er meget bedre end de små til at udnytte informationsteknologien som en central og vital løftestang for at udvikle services og effektivisere. Det mener i hvert fald DANSK IT, der står bag en undersøgelsen ‘IT i Praksis’.

I undersøgelsen spørges der blandt andet til, i hvor høj grad kommunerne ”opruster internt for at have de nødvendige ressourcer til at udnytte de teknologiske muligheder”, og det gør angivelig 75 procent af landets store kommuner. Det samme gør sig kun gældende for 54 procent af de små.

Ifølge direktør i DANSK IT, Per Andersen, kan den store forskel få store konsekvenser for de små kommuner.

- Får de små kommuner ikke indhentet de store kommuner, risikerer borgerne på sigt at komme til at opleve en meget uensartet service på tværs af kommunerne. For eksempel kan man forestille sig, at borgere i små kommuner ikke får adgang til visse velfærdsteknologier, som ellers er standard i de store kommuner, siger han.

Ingen mærkbar effekt

Den udlægning er ekspert i borgernes relation til de digitale myndigheder ved Syddansk Universitet, Søren Skaarup, langtfra enig i. Han mener ikke, at forskellen vil have en mærkbar effekt, og mener samtidig, at der kan være ganske logiske årsager til undersøgelsens resultat.

- Den ene årsag kan være, at store kommuner generelt har bedre muligheder for at ansætte specialister og omrokere ressourcer. Det har de små kommuner ikke samme mulighed for, så de må ofte trække på dem, de allerede har, eller efteruddanne personale.

”Får de små kommuner ikke indhentet de store kommuner, risikerer borgerne på sigt at komme til at opleve en meget uensartet service på tværs af kommunerne.”

- Den anden kan være, at de store kommuner har mere professionelle miljøer, hvilket gør, at man ser problemerne på en mere effektiv måde, fordi man ser på dem med specielle fagprofessionelle briller, siger han.

Professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen, ser heller ikke undersøgelsens resultat som bekymrende.

- Man skal helt sikkert ikke male Fanden på væggen her. Eventuelle konsekvenser ville først vise sig på langt sigt, og der kan de små sagtens nå at indhente de store, siger han.

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet