Billede

Dansk Folkeparti henter stor sympati i blå blok

Dansk Folkeparti vinder voldsomt frem som sympatiske, men måske skal den gamle sang om, at partiets vælgere er ægte socialdemokrater, snart i glemmebogen. Ny måling viser nemlig, at Dansk Folkeparti høster størst sympati hos de blå vælgere.

Opbakning

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

- Når man diskuterer så principielle spørgsmål, som vi har diskuteret i dag om menneskesynet, om at der skulle være forskel på, hvorvidt man nu har aner tilbage fra et fremmed land, eller man ikke har, selvom man er dansk statsborger - så kan jeg godt forstå, at der bliver sagt meget barske ting heroppe fra om Dansk Folkeparti. Jeg synes, at de alle sammen var velbegrundede. Derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset, hvor mange anstrengelser, man gør sig - set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig!

Det var ikke til at tage fejl af folkestemningen, da Poul Nyrup Rasmussen (S) stod på talerstolen ved Folketingets åbning i 1999 og adresserede det 4 år gamle Dansk Folkeparti. Den skarpe indvandrerpolitik, som udsprang fra Fremskridtspartiet, var ikke velkommen i den pæne demokratiske stue.

Men meget vand er løbet under broen siden dengang, og danskerne har taget det indvandrerkritiske parti til sig.

“Den her sympatimåling er lavet på et tidspunkt, hvor der er ét enkelt spørgsmål, som er oppe i tiden. Og det handler om immigration, indvandring og terror.”

Danskerne vurderer i dag Dansk Folkeparti som det tredjemest sympatiske parti – kun overgået af Venstre og Socialdemokraterne.

Sammenligner man med Kommunens måling af vælgernes sympati for partierne sidste år, er partiet således gået fra at være det tredjemindst sympatiske parti til at være det tredjemest sympatiske parti i vælgernes øjne.

Og det er der en god grund til, hvis man spørger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

- Vi har hele tiden været godt i tråd med vælgerne og danskerne. Men flere har de senere år fået øjnene op for, at Dansk Folkeparti er optaget af andre ting end lige indvandring og EU. De to punkter er stadig vigtige for os, men vi har også det seneste år sørget for en god løsning på dagpengeområdet og gennemført værdighedsmilliarden. Så flere har måske opdaget, at DF har en sympatisk politik.

Stemmer fra blå blok

I Kommunens sympatimåling er folk blevet spurgt, hvilket parti de stemmer på, og derefter blevet bedt om at vægte hvert enkelt parti på en skala fra 0-10 efter, hvor sympatisk de finder partiet. 10 angiver højest mulig sympati.

Den type måling kan ifølge professor Rune Stubager ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet fortælle noget om, hvor det er muligt for de forskellige partier at hente vælgere fra andre partier.

- De klassiske faktorer, som gør, at folk stemmer på partier - om de er enige med dem, om de synes, de står for de samme grundværdier, som de selv står for, om de synes, partiet gør et godt stykke arbejde for at løse landets problemer. De ting, som kan få folk til at stemme på et parti, kan også få dem til at have sympati med dem.

Ser man nærmere på sympatimålingens tal over, hvor Dansk Folkeparti henter sin sympati, står det klart, at særlig Venstre og Liberal Alliances vælgere finder Dansk Folkepartis politiske projekt sympatisk, mens rød bloks vælgere giver partiet klare bundkarakterer.

Ægte socialdemokrater

Og det er altså også i blå blok, partiet henter sine stemmer. Sammenligner man sympatimålingen med vælgerstrømmene ved valgene i både 2011 og 2015, viser undersøgelser, at op mod 25 procent af Dansk Folkepartis vælgere kom fra de andre partier i blå blok, mens kun cirka 13 procent af partiets vælgere kom fra partierne i rød blok.

Alligevel mener Peter Skaarup ikke, man skal stoppe med at kalde hans parti for et ægte socialdemokrati:

- Der er jo mange tidligere socialdemokrater, som i dag stemmer på Dansk Folkeparti. Men den her sympatimåling er lavet på et tidspunkt, hvor der er ét enkelt spørgsmål, som er oppe i tiden. Og det handler om immigration, indvandring og terror. De, som traditionelt stemmer for en markant og stram indvandringspolitk - grænsekontrol og den slags - vil nok have mere sympati for DF, end en vælger, som normalt stemmer på partier, der vil noget andet end os, vil have, siger Peter Skaarup.

Antipati yderst til venstre

Alt er dog ikke fryd og gammen i Dansk Folkeparti. 29 procent af de 992 personer, som har deltaget i undersøgelsen, giver Dansk Folkeparti karakteren 0 i sympatimålingen. Dermed giver 29 procent udtryk for, at de har så lav sympati for partiet, som det er muligt på skalaen.

- Der er nogle, som formentlig aldrig vil kunne finde på at stemme på os på grund af indvandringspolitikken. Den vil altid have en tendens til at dele vandene mellem dem, som mener, vi gør det rigtige, og dem, som ikke mener, vi vil det rigtige for Danmark. For os har det ændret sig i en mere positiv retning, for der er flere, som med tiden har fået sympati for Dansk Folkeparti. Men at en tredjedel ikke har sympati for os, passer meget godt med det indtryk, jeg har af vælgerne, siger Peter Skaarup.

[wpv-post-body view_template='visualisering' id='47863']

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet