Dansk beskæftigelsesmodel eksporteres til Norge

En ny form for offentlig-privat samarbjede på beskæftigelsesområdet breder sig nu fra Danmark til Norge

Samarbejde

Af Redaktionen | [email protected]

Den danske sundhedsvirksomhed Quick Care har netop vundet et udbud i Norge på en
toårig arbejdsmarkedsrettet rehabiliteringsindsats på tværs af tre kommuner. Quick Care
har samarbejdet med 42 kommuner i Danmark og har haft succes med at benytte en særlig form for offentlig-privat samarbejde.

Samarbejdet løber i to år frem og bygger på en rammeaftale med en vis leverancegaranti.
Det betyder, at aftalens præcise omfang og karakter ikke ligger fast på forhånd.
Og ifølge adm. direktør Thomas Helt er aftalens åbenhed en stor fordel:

 
- Den måde, aftalen er skruet sammen på, er helt unik inden for offentlig-privat samarbejde.
De tre kommuner får mulighed for at allokere ressourcerne efter, hvor udfordringerne er –
også når de rykker sig hen ad vejen. Det betyder, at vi kan fokusere indsatsen der, hvor
behovene måtte opstå og skabe nye løsninger i samarbejde med kommunerne. Den
fleksibilitet, der er lagt ind i aftalen, giver et optimalt spillerum for at arbejde innovativt og
sætte borgeren i centrum, fortæller han.

Det er efter både danske og norske forhold atypisk, at tre kommuner samarbejder på tværs
af kommunegrænser med en privat aktør om at hjælpe borgere tilbage til i arbejde. Men
samarbejdet skaber nye muligheder for at lægge flere ydelser og specialiserede tilbud ind
under indsatsen.

Med samarbejdet med Mandal, Arendal og Marnardal kommune udvider Quick Care fra fire
til syv norske kommuner og kan se frem til en fordobling af omsætningen i den norske del
af virksomheden.

srl

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet