Danmarks største CO2-syndere

Kommunerne er blot nogle små spillere i det store klimaregnskab. Og det er svært at blive klimavenlig, når den lokale CO2-belastning afgøres af den tunge industri og energiproduktionen.

Tema: Klima

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En ting er politiske ambitioner om at gøre de kommunale aktiviteter CO2-neutrale. Noget helt andet er, hvor meget de forskellige tiltag kommer til at rykke ved kommunens samlede udledning af klimabelastende gasser. En enkelt stor virksomhed inden for kommunegrænserne kan nemlig få de kommunale CO2-besparelser til at tage sig ganske ubetydelige ud.

En kortlægning over de største CO2-udledere i Europa fra det såkaldte ’European Pollutant Release and Transfer Register’ viser, hvilke virksomheder i medlemslandene der har den sorteste samvittighed. For Danmark gælder det først og fremmest DONG A/S, Vattenfall A/S og de lokale kraft-varme-værker.  Men også en række store private virksomheder fylder på listen.

Kalundborgs energibesparelser gennem kommunens aftale med DONG om strøm fra Horns Rev 2 skal således holdes op imod, at landets suverænt største CO2-udleder, DONG’s Asnæsværk, ligger i kommunen. Herudover har Kalundborg også en Novo Nordisk-fabrik og et Statoil-raffinaderi, der udover at være store arbejdspladser samlet udleder over 600.000 ton CO2 om året.

Til sammenligning er de kommunale udledninger fra en stor kommune som Århus Kommune på omkring 107.000 ton CO2. Dette er kun en anelse mere, end virksomheden AarhusKarlshamn er ansvarlig for. For Aalborgs vedkommende er det endnu sværere at få en klimavenlig profil, når den offentlige CO2-udledning er nærmest forsvindende lille set i forhold til cementfabrikken Aalborg Portland. Med en udledning på knap 2,8 millioner ton om året er fabrikken landets næststørste CO2-forurener og den største blandt de private virksomheder.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet