Danmarks største affaldsforbrænding får grønt stempel

Vestforbrænding er netop blevet certificeret til at levere grøn strøm til England. Certificeringen åbner et nyt marked og giver ekstra indtægter til selskabet

GRØN OMSTILLING

Af Redaktionen | [email protected]

Det største danske anlæg til affaldsforbrænding er nu LEC-certificeret. Det betyder at Vestforbrænding er godkendt til at sælge grøn strøm og tilknyttede certifikater i England, hvor man i øjeblikket får størst udbytte af en klimacertificering.

- Det engelske marked er særdeles attraktivt at eksportere til. Udfordringen er, at klimacertificering er et ekstremt komplekst område, og derfor er det også afgørende, at Danske Commodities har gjort processen enkel og overskuelig, så den er forløbet uden det store ressourceforbrug fra vores side og med udsigt til et attraktivt kontant afkast, siger Vestforbrændings teknik- & energichef Per Wulff.

Som en del af aftalen skal Danske Commodities Origination Team i en årrække stå for afsætningen af strømmen og certifikaterne fra Vestforbrænding.

Efterspørgsel efter grøn energi
Danske Commodities oplever en stigende efterspørgsel efter oprindelsescertificering og el-produktion fra vedvarende energikilder. Foruden Vestforbrænding har Danske Commodities bl.a. certificeret vindmøller, 100 % biomasse fyrede værker og danske værker baseret på højeffektiv kraftvarmeproduktion.

Som resultat af certificeringen får Vestforbrænding en løbende ekstraindtægt uden nævneværdigt ekstraarbejde og besværlige administrative rutiner. Alle rutiner og vedligehold af certificeringen håndteres af Danske Commodities.

 tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet