Danmark skal skrue op for eksportambitionerne

Sundheds- og velfærdskonsortiets nye direktør vil parre danske virksomheder med aktører i Indien, USA og Tyskland

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Hvis Danmark skal udnytte sit potentiale for at eksportere flere sundheds- og velfærdsløsninger skal det globale perspektiv tænkes med ind fra starten. Det er en af hovedpointerne for direktøren i det nyoprettede Sundheds- og Velfærdskonsortium, John Jacobsen.

- Vi har et større potentiale, end vi udnytter i øjeblikket. Vi er ikke altid ambitiøse nok og gode nok til at udnytte de muligheder, der er. Vi er rigtig dygtige, men det er der altså også andre, der er. Og i mange tilfælde handler det om at finde dem, der er lige så dygtige eller endnu dygtigere og så samarbejde med dem, frem for at bruge for mange kræfter på det selv, siger han og peger blandt andet på Indien som et marked, der i øjeblikket kigger langt efter de danske erfaringer med blandt andet sundheds-IT.
Det er blandt andet erfaringerne med brugerinvolvering, de mange veludførte pilotprojekter og de spirende nationale indsatser i forhold til teknologiudnyttelse, som gør Danmark attraktiv i udlandet, mener han.

Nær- og fjernmarkeder
Også Kina, der over de næste tre år skal investere op mod 245 milliarder kroner i nye plejehjem og hospitaler, vil være et oplagt mål for det arbejde, som Sundheds- og Velfærdkonsortiet skal i gang med.

- Men vi skal heller ikke glemme nærmarkeder. Tyskland er utrolig interessant, og der er stadig masser af uudnyttede muligheder, siger John Jacobsen, der de sidste fem år har bygget danske innovationscentre op i Tyskland. Det er altså ikke nogen ny rolle han tager på sig, når han skal agere ’match-maker’ mellem danske og udenlandske virksomheder.
John Jacobsen peger også mod USA som en oplagt samarbejdspartner – ikke mindst i kraft af de nye sundhedsreformer.

- Der bevæger sådan noget som de elektroniske patientjournaler og sundheds-IT sig også ret hurtigt, fordi de gør det muligt at implementere nogle værktøjer og løsninger, der skaber besparelser og effektiviserer processer, forklarer han.

Den danske fortælling
Inden forretningerne for alvor kan begynde at spire, vil den nye direktør dog tage fat på arbejdet med at lægge en præcis strategi for konsortiets arbejde, der indtil videre løber over de næste tre år.

- Vi skal først og fremmest have kortlagt de kompetencer, vi har herhjemme, og have kigget på, hvor efterspørgslen er ude i den store verden. Derefter skal vi have skruet en god marketingsfortælling sammen for Danmark på de udvalgte målmarkeder, siger John Jacobsen og fremhæver, at marketingsstrategierne vil være forskellige alt efter, hvilke markeder man har i kikkerten.

- Udviklingslandene har typisk ikke brug for, at det er de nyeste nye ’state-of-the-art’-løsninger. Det er vigtigere, at det fungerer, er gennemprøvet og samtidigt ikke koster en bondegård, siger han og peger på de danske designtraditioner eller H.C. Andersen som kulturelle aspekter, som virksomhederne med fordel kan brande sig på f.eks. i forhold til Kina.

Sundheds- og Velfærdskonsortiet er et offentligt-privat markedsføringssamarbejde, der har til huse i Odense, og hvis formål det er at placere Danmark på verdenskortet inden for sundheds- og velfærdsløsninger. Blandt samarbejdspartnerne er blandt andet COWI, Falck, Sytematic, KMD, Region Syd og Erhvervs- og Vækstministeriet. Tidligere landbrugskommissær Mariann Ficher Boel er formand for bestyrelsen, og John Jacobsen startede i september som administrerende direktør.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet