Danmark med i kystsikringsprojekt

Vandene stiger, og det tager tre danske kommuner nu konsekvensen af og deltager gennem de næste fem år i et EU-projekt sammen med Holland, Belgien, Tyskland og Storbritannien.

Bruxelles

Af Redaktionen | [email protected]

Udfordringer er der nok af for kystvendte kommuner i disse dage i lyset af erosion af kysterne og stigende vandstande. Men i Odsherred, Slagelse og Lolland Kommuner har man valgt ikke at stå alene med problemerne.

De tre kommuner deltager alle i et EU-støttet projekt, der skal løbe over de næste fire år, og som involverer områder i Belgien, Tyskland, Danmark, Storbritannien og Holland, der alle har det til fælles, at de står med usikre kystområder i lavtliggende områder.

Se over grænserne

Projektet skal hjælpe kommunerne i EU's Nordsøregion med at høste og dele erfaringer om følgerne af klimaforandringerne, og skal blandt andet udmunde i et netbaseret værktøj og en database, der skal hjælpe områdets spillere med at træffe de rigtige beslutninger om kystsikring. Men det skal også bygge på praktiske pilotprojekter og undersøgelser af klimaforandringernes indflydelse på kystområderne.

Det første store møde blandt aktørerne er for nylig løbet af stablen i den belgiske havneby Oostende, hvor Afdeling Kust i Flandern har til huse, og det er en af de vigtigste belgiske spillere i projektet.

”I det her projekt samler man eksperter fra alle landene, så man også kan se effekterne af klimaforandringerne på tværs af grænserne. Og det er vigtigt, at vi ser ud over bare det nationale niveau,” siger Stefaan Gysens fra den belgiske myndighed om det 26 millioner kr. store projekt, der har fået navnet SUSCOD (Sustainable Coastal Development in Practice).

Integreret kystzonefor­valtning, eller ICZM, som 

det hedder i EU-slang, har siden midten af 90'erne været en del af EU's svar på de udfordringer, som kystområder i unionen står over for. Og det prædiker en samlet tilgang til problemerne, så man indtænker for eksempel miljøhensyn og hensyn til de lokale erhverv og turismen, når man sikrer sine kyster, for så at få mest muligt ud af de vandvendte regioner.

Værktøjet, som SUSCOD skal munde ud i, bliver en såkaldt ICZM-assistent, der skal hjælpe med at tage de rigtige beslutninger. Udviklingen af det skal primært foregå i Holland, men skal løbende testes på de projekter, som kommer fra de forskellige lande.

”De vil se på, hvad man kan gøre for at forbedre de eksisterende værktøjer, så de også tager højde for udfordringerne fra klimaforandringerne,” siger Stefaan Gysens.

EU betaler eksperthjælp

I Odsherred Kommune forklarer landskabsforvalter Rasmus Kruse Andreasen, at deres bidrag især kommer til at dreje sig om turisme. Her har man som et stort sommerhusområde nogle vigtige beslutninger at træffe med hensyn til de mest truede kystområder. Der kommer EU-projektet til at betale for eksperthjælp.

”Vi skal have lavet en samfundsøkonomisk analyse af, om det kan betale sig at bygge diger, eller om man må opgive nogle områder og simpelthen lade dem oversvømme,” siger han.

Landskabsforvalteren understreger, at man skal finde den rette balance mellem hensynet til områdets afhængighed af sommerturismen og omkostningerne ved at bevare truede områder sikre.

”Det er vigtigt, at vi har de rigtige grundlag til at træffe de her svære valg på,” siger han..

Rasmus Kruse Andreasen mener, at kommunen kan få meget ud af at dele erfaringer med andre lande, der står over for nogle af de samme problemer.

”Specielt Holland er interessant for os. Og jeg tror, vi kan lære noget af hele deres måde at tænke på vand på. Især i en kommune som Odsherred, hvor vi også har en del indvendigt vand som Lammefjorden og Isefjorden,” siger han.

EU

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet