Danmark får konkurrence på havmølle-ekspertisen

En ny rapport om offshore-sektoren viser enorm vækst i den globale havmøllekapacitet. Danmarks Rederiforening ser landets førerposition truet

OFFSHORE

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Havmøllerne vil indenfor det næste årti skyde hastigt frem på verdenshavene. Det fastslår en ny rapport lavet for Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af 2010. Rapporten kortlægger efterspørgslen af serviceydelser ved installation, servicering og nedtagning af havvindmøller og ifølge nøgletallene forventes havvindmøllekapaciteten at stige fra cirka fem GW ved udgangen af 2012 til cirka 80 GW i 2022, hvilket svarer til en årlig vækst på godt 15 procent.

- Vi har længe kendt til, at potentialet i offshore-sektoren var stort, men det er første gang jeg ser en så gennemarbejdet analyse af, hvor stort det egentlig er, siger Jacob K. Clasen, der er afdelingschef i Danmarks Rederiforening, der står bag bestillingen af den knap 200 sider lange udredning foretaget af Navigant Consulting.

Undersøgelsen peger på, at væksten i Europa primært vil foregå i Nordsøen og ud for Frankrig, hvilket lover godt for danske rederiers fremtidsudsigter.

Nye skibstyper
Men netop fordi sektoren går et vækstboom i møde, står Danmark overfor en skærpet konkurrence fra udenlandske rederier.

- Danmark har hidtil været blandt pionererne både onshore og offshore i forhold til, hvordan vindmøllerne skal sættes op til havs, og hvordan de skal serviceres. Og som rapporten tydeligt viser, bliver der fremover hårdere konkurrence blandt andet fra skibe fra Malta, Cypern og Singapore. Så dét, at vi hidtil har haft en høj markedsandel betyder ikke, at vi fastholder den fremadrettet, siger Jacob K. Clasen.

For at Danmark får sig sin bid af kagen, og fortsat kan rangere blandt verdens fem største søfartsnationer, peger han på, at dansk lovgivning i højere grad skal sikre, at de nye skibstyper, der bygger havvindmøllerne, kommer ind under nogle af de eksisterende ordninger, vi har for at sikre dansk konkurrencekraft.

- Vi skal nu have fokus på, at de skibe, som ikke er omfattet af det internationale skibsregister og tonnageskatteregler, som er med til at stille os konkurrencemæssigt på lige fod med udlandet, bliver omfattet, siger Jacob K. Clasen og peger på, at Danmarks Rederiforening er i tæt dialog med både Erhvervs- og Vækstministeriet og Skatteministeriet om udfordringerne.

Også regeringens vækstplan for Det Blå Danmark, der blev lanceret i december 2012, har fokus på en initiativer for specialskibene, der operer indenfor offshore.

Læs rapporten Global Evaluation of Offshore Wind Shipping Opportunity her.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet