Dagpengesatsen under angreb

Venstre har foreslået at halvere dagpengesatsen for unge under 30 år.  Men forslaget kan risikere at virke kontraproduktivt advarer arbejdsmarkedsforsker. 

Agora

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

 

Krisen kradser og både regering og opposition har været ude med tiltag, der skal øge beskæftigelsen og sætte gang i væksten. Et af de seneste forslag kommer fra Venstres beskæftigelsesordfører Ulla Tørnæs, der ønsker at halvere dagpengesatsen for unge under 30 år.  Unge mellem 25 og 30 år har en høj ledighed, og der er brug for yderligere incitamenter til at få flere fra denne gruppe i arbejde, lyder argumentet fra Ulla Tørnæs. I et indlæg på Agora med overskriften 'Alle unge skal hjælpes', skriver hun:

“Arbejdsmarkedskommissionen har vurderet, at arbejdsudbuddet vil øges med cirka 2.000 fuldtidspersoner, hvis ungeindsatsen udvides til at omfatte de 25-29-årige.”

Men forslaget rammer forbi målet, mener professor og arbejdsmarkedsforsker Jørgen Goul Andersen:

“Man er blevet så forblændet af incitamenter, at man har svært ved at se krisen. Incitamenter virker, når folk har et valg. Lige nu mangler der ikke incitamenter, der mangler jobs. Politikerne burde koncentrere sig om at få gang i hjulene, og her kan forslaget være direkte kontraproduktivt.”

Den danske model truet

En anden kritik af forslaget fremsættes af Ceveas analysechef, Jens Jonatan Steen:

“Forslaget er endnu et led i angrebet på den danske model. Det vil tilskynde de unge til at fravælge indmeldelse i A-kassen og dermed udgøre – sandsynligvis helt bevidst fra Venstre - et anslag mod den danske fagbevægelse og aftalemodel. Ønsket om yderligere forringelse af dagpengene er således frem for alt et udtryk for en ideologisk målsætning om at stække fagbevægelsen. Forslaget vil i overvejende grad virke negativt på den højt tilbedte fleksibilitet og dynamik i Danmark, som fortsat er vores udgangspunkt for vækst og beskæftigelse.”

Denne kritik kan Ulla Tørnæs dog ikke genkende:

“Fagbevægelsens bekymring for, at forslaget kan få negative konsekvenser for flexicurity-modellen deler jeg ikke. Mig bekendt har de senere års arbejdsmarkedsreformer ikke rokket ved balancen i modellen – tværtimod har arbejdsmarkedets parter udvist stor ansvarlighed. Så jeg kan ikke forestille mig, at dette forslag vil påvirke modellen overhovedet.”

i Læs alle indlæg i deres fulde længde på: 

kommunen.dk/agora

 

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet