Med støtte fra Innovationsfonden vil aktørerne bag det nye projekt Dreams digitalisere miljøvurderinger. Det kan spare kommuner og bygherrer for flere mio. kr.
Med støtte fra Innovationsfonden vil aktørerne bag det nye projekt Dreams digitalisere miljøvurderinger. Det kan spare kommuner og bygherrer for flere mio. kr.
Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Nyt projekt vil genbruge miljøvurderinger og spare samfundet for millioner

Kommuner og bygherrer bruger hvert år kræfter på flere tusinde miljøscreeninger og vurderinger. Nyt projekt vil genbruge rapporterne, så viden ikke går tabt.

datagenbrug

Af Jeppe Emil Gurlev | [email protected]

Hvert år bliver der brugt kræfter på flere tusinde miljøscreeninger og vurderinger. Men de tunge rapporter bliver næsten aldrig læst efter at have været brugt i høringer om nye byggeprojekter. Rapporterne ender i glemmebogen, og viden og erfaringer bliver ikke genbrugt.

Men det vil et nyt projekt Dreams, der står for Digitally supported Environmental Assessment for Sustainable Development Goals, ændre på.

Projektet, der er et samarbejde mellem flere danske universiteter, konsulentvirksomheder, bygherrer og myndigheder, har fået 18 mio. kr. i støtte til at digitalisere miljøvurderinger. Ved at anvende kunstig intelligens vil aktørerne bag projektet opbygge en database over tidligere vurderinger, der skal kunne bruges af blandt andet kommunerne.

Ifølge Lone Kørnøv, der er professor i miljøvurdering og beslutningsprocesser på Aalborg Universitet og hovedansvarlig for projektet, er der store besparelser at hente ved projektet. Dreams regner med at kunne skære omkring 30 pct. af de omkring 350 mio. kr., der bruges på at lave miljøvurderinger hvert år.

- Vi kan uddrage data fra de mange tusinde vurderinger, der allerede findes. Ved at bruge erfaringerne fra andre byggeprojekter kan det spare både bygherrer og kommunerne mange penge og kræfter, siger hun.

Om projektet

Projektet Dreams står for, Digitally supported Environmental Assessment for Sustainable Development Goals (SDGs). Projektet har et samlet budget på 27,45 mio. kr. hvoraf Innovationsfonden har støttet med 18,24 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem en række aktører:

– fire universiteter: Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Instituto Superior Technico fra Portugal

– fire nationale infrastrukturbygherrer: Vejdirektoratet, BaneDanmark, Metroselskabet og Energinet

– konsulentvirksomhederne COWI og Rambøll

– statslige myndigheder: Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets Departement

– samt DinGeo og Danmarks Miljøportal.

Kilde: Dreams

 

Verdensmålene skal med i vurderingerne

Projektet vil som noget nyt koble miljøvurderingerne direkte til FN’s verdensmål. Dermed vil man kunne se, hvordan konkrete projekter bidrager til eller påvirker de enkelte verdensmål. Formålet er blandet at skabe flere bæredygtige projekter, samt at borgerne i højere grad kan deltage i debatten om byggeprojekter på et oplyst grundlag.

- Miljøvurderingerne er typisk rigtig lange og skrevet i et tungt, fagsprog. De kan være svære for borgere at sætte sig ind i. Men ved at koble miljøvurderingerne til verdensmålene vil borgerne kunne bruge rapporterne, selvom de ikke er fagfolk, siger hun og fortsætter:

- Det er første gang i verden, at man i så ambitiøst omfang vil koble miljøvurderinger til FN’s Verdensmål. Det vil gøre det lettere for danskere at se konsekvenser ved bygge- og anlægsprojekter i nærheden samt for beslutningstagere at træffe kvalificerede beslutninger ud fra Verdensmålene, siger hun.

Den nye kobling giver desuden en helt anden tilgang til, hvordan man udarbejder en miljøvurdering, forklarer hun:

- Den måde, som man udarbejder miljøvurderinger på i dag, handler typisk om, hvilke konsekvenser for miljøet et projekt har miljøet. Men med koblingen vil det blive tydeligt, hvordan et projekt også bidrager til at opnå målene.

Projektet, der har et samlet budget på 27,45 mio kr. forventes at stå helt færdig om tre år. Data fra projektet vil blive gjort fuldt tilgængeligt for alle på Danmarks Miljøportals platform.

Økonomiske gevinster fra projektet

- 3.500 projekter og planer screenes årligt i DK, og ud af disse kræver ca. 500 en fuld miljøvurdering

- De økonomiske omkostninger ved miljøvurderinger er pt. estimeret til ca. 350 mill kr om året, og heraf forventer man at kunne spare 30 pct. når Dreams er implementeret.

- Derudover vil Dreams give væsentlige besparelser gennem hurtigere beslutningsprocesser og færre forsinkelser. Forsinkelser på f.eks. store infrastrukturprojekter koster erfaringsmæssigt mellem 7 – 60 mio. kr. pr. måned.

Kilde: Dreams

 

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet