COWI skal vurdere miljøets tilstand

Rådgivningsvirksomheden var den eneste, der bød, da Miljøstyrelsen konkurrenceudsatte miljøtilstandsrapporten

MILJØ

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Arbejdet med den miljøtilstandsrapport, som Danmark udgiver hvert fjerde år, er nu landet hos COWI. Det oplyser Miljøstyrelsen i et skriftligt svar til dk-teknik.

Styrelsen oplyser desuden, at COWI var den eneste leverandør, der bød ind på opgaven. Arbejdet har hidtil ligget hos DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) ved Aarhus Universitet, men ifølge DCE's direktør Hanne Bech, var Miljøministeriets krav til opgavens økonomi urealistisk, og derfor valgte DCE ikke at byde på opgaven. Det skriver Magisterbladet.

Det Økologiske Råds formand Bo Normander stiller sig kritisk over for udbuddet. Til Magisterbladet siger han blandt andet:

'Efter min mening er det en forskningsinstitution, der skal løfte opgaven, og ikke et privat rådgivningsfirma. Desuden er budgettet reduceret, og det betyder en lavere kvalitet end tidligere. Jeg opfatter det som en nedprioritering.'

Udbud var en fordel
Miljøtilstandsrapporten blev i 2010 taget ud af rammekontrakten med DCE, og dk-teknik har spurgt Miljøstyrelsen om, hvorfor det skete. Svaret lyder blandt andet, at 'rammekontrakt med DCE bliver løbende revideret, og i den forbindelse prioriterer Miljøministeriet løbende hvilke opgaver, der skal løses indenfor konktrakten i de enkelte år. Samtidig overvejer Miljøministeriet løbende, om der er opgaver, som med fordel kan konkurrenceudsættes. I forlængelse heraf har Miljøstyrelsen sendt opgaven i udbud.'

Ifølge COWI vandt de udbuddet i juni måned.

Miljøtilstandsrapporten gør hver fjerde år status over Danmarks natur og miljø. Den er et redskab, der blandt andet benyttes af politikere, organisationer og erhvervsliv.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet