Af Chris Preuss
 | formand, Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF
Billede

Corona kan kvæle foreningslivet

Frivillige foreninger er pressede af nedlukningen. Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd appelerer til kommunerne om at sikre de unikke lokale fællesskaber.

synspunkt

Kulturministeren og KL opfordrede i begyndelsen af april kommunerne til fortsat at udbetale folkeoplysningstilskud til blandt andre frivillige foreninger, selvom foreningerne ikke har deres normale aktivitetsniveau under coronakrisen. 

I DUF havde vi håbet, at regeringen ville pålægge kommunerne ikke at benytte coronakrisen til at spare på det folkeoplysende område. Nu krydser vi blot fingre for, at kommunerne vil følge opfordringen fra kulturministeren og KL. Det er trods alt penge, som kommunerne allerede har budgetteret med at udbetale. 

I DUF oplever vi, at mange af de 5.000 lokalforeninger under DUF's 78 medlemsorganisationer er pressede. Deres fællesskaber er pressede, fordi de ikke kan mødes om deres normale aktiviteter. Men de er også pressede på økonomien, fordi mange af dem har udgifter til aflyste aktiviteter, samtidig med at de har mistet deres normale indtægter fra arrangementer, udlejning af hytter m.m.

Unikke fællesskaber

Skal der også efter coronakrisen være et stærkt frivilligt foreningsliv, er det altafgørende, at kommunerne fortsætter med at udbetale folkeoplysningstilskuddene som normalt. Ellers vil vi se foreninger, som må lukke. 

Det ville være en katastrofe. For foreningslivet er vigtigt både for individet og for samfundet.

  I foreningerne dyrker vi mødet mellem mennesker, som samles om et formål, en idé eller en drøm, men samtidig mødes vi med en grundlæggende indstilling om, at alle har værdi, fordi de er til, fordi de er med, og ikke fordi de kan noget særligt. 

I foreningerne dyrker vi mødet mellem mennesker, som samles om et formål, en idé eller en drøm, men samtidig mødes vi med en grundlæggende indstilling om, at alle har værdi, fordi de er til, fordi de er med, og ikke fordi de kan noget særligt. 

Det øger trivslen hos det enkelte medlem. DUF's Ungeanalyse viser, at 70,4 pct. af de unge, som er medlem af en forening, i meget høj eller høj grad føler, at de har et godt liv. Det samme gør sig kun gældende for 57,4 pct. af de unge, som ikke er eller har været medlem af en forening. Undersøgelsen viser også, at 77 pct. af de unge foretrækker de fysiske fællesskaber frem for onlinefællesskaberne. 

Uden folkeoplysningsmidler ingen foreninger

Foreningslivet danner rammerne for fællesskaber, hvor børn og unge mødes på tværs af etnicitet, sociale skel og baggrund. Lige nu er der ikke mulighed for at mødes i de fysiske fællesskaber. I stedet ser vi foreninger, der finder nye måder at være sammen på og nye måder at gøre en forskel for samfundet.

Det ser vi eksempelvis i Landsgarderforeningens lokalforening i Varde, hvor de giver koncerter på plejecentre og ved ældreboliger for at give de ældre en god oplevelse i den svære tid. Eller i Sind Ungdom, hvor de holder Netflix-parties for psykisk sårbare unge. Eller hos Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Roskilde, hvor de samler skrald i naturen hver søndag for at passe på deres lokalområde. 

  Så lad os sørge for, at der også er et stærkt foreningsliv efter coronakrisen.

De tusindvis af frivillige i DUF's medlemsorganisationer glæder sig til igen at kunne lave frivillige aktiviteter for børn og unge. Så lad os sørge for, at der også er et stærkt foreningsliv efter coronakrisen. Hvis det skal kunne lade sig gøre, har foreningerne som minimum brug for, at kommunerne fortsat udbetaler folkeoplysningsmidler til frivillige foreninger. 

Chris Preuss er udover formand for DUF også tidligere formand for Venstres Ungdom.

Børn & unge

Demokrati

Kultur

Synspunkt

Undersøgelse

Økonomi

Tema: Morgendagens meningsdannere

Tilmeld dig nyhedsbrevet