Centralisering er blevet moderne

For 20 år siden var moden inden for den offentlige sektor decentralisering. Magten skulle ud i kommunerne og de daværende amter. Men kommunalreformen har gjort centralisering til det smarte.

Tema: Sygehuse

Af Redaktionen | [email protected]

 

Gødstrup eller Aulum?

For de fleste danskerne var efterårets diskussion, om et nyt sygehus skulle ligge 16 kilometer mere eller mindre vestpå, muligvis fuldstændig ligegyldig.

Men bag de to bynavne gemte sig en usædvanlig magtkamp. Og den er udtryk for en større tendens til centralisering i samfundet, mener eksperter.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Region Midtjylland havde besluttet, at et nyt supersygehus skulle ligge i Gødstrup. Men Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti mente klart, at det prestigiøse sygehus skulle ligge i Aulum. Så inderligt var hans ønske, at han forsøgte at koble det op på en finanslovsaftale – dog uden held.

Havde Kristian Thulesen Dahl fået sin vilje, havde det ikke bare været farvel til nye mursten i Gødstrup. Det havde reelt også været godnat til regionerne, siger professor Kjeld Møller Pedersen fra Syddansk Universitet.

”Det er et eksempel på den centralisering, som er sket inden for sundhedsvæsenet, og som den nye sygehusstruktur også illustrerer,” siger han. Og forskningsleder Karsten Vrangbæk fra AKF er enig:

”Når Christiansborg får så meget magt over centrale sundhedsbeslutninger, så er det kun naturligt, at folketingspolitikerne også begynder at blande sig i meget konkrete forhold, for eksempel hvor et sygehus skal ligge.”

Strategien med at mindske antallet af sygehuse i Danmark skal også ses i sammenhæng med, at regionerne ikke længere kan opkræve skatter til at finansiere deres udgifter, men får pengene tildelt efter centrale forhandlinger. 

Og Sundhedsstyrelsen har fået lov til eksempelvis i højere grad at kræve, at visse operationer kun foregår der, hvor specialisterne er. Nu skal det være slut med, at en kirurg opererer på stort set hele kroppen uden at være specialuddannet til det eller have ret megen erfaring.

På de store akutsygehuse vil langt de fleste specialer være repræsenteret, så lægerne kan foretage akutte forløb, men også forløb med længere varighed, for eksempel indenfor neurologi, karkirurgi, anæstesiologi, urogynækologi, kirurgi og onkologi.

”Sundhedsstyrelsen har fået mere magt, så regionernes planer skal udformes i forhold til dens krav og anbefalinger, blandt andet i forbindelse med de nye akutsygehuse og specialeplanlægningen. Og centraliseringen viser sig også ved, at vi samler sygehusene og udfærdiger skarpere, centrale direktiver om, hvordan for eksempel akutmodtagelsen skal være,” siger professor Kjeld Møller Pedersen.

 Via sin deltagelse i diverse ekspertudvalg og redegørelser har Kjeld Møller Pedersen været involveret i de ændringer, sygehusvæsenet i øjeblikket gennemgår. Og han understreger, at billedet ikke er så entydigt endda.

”Afsættet for planlægningen er stadig de regionale planer. Den er decentral,” siger Kjeld Møller Pedersen.

:

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet