Illustration: Jenz Stoltze
Illustration: Jenz Stoltze

Case 2: Hjemtagning skabte usikkerhed hos personale

Plejehjemmet Søhusparken er efter fire års udlicitering tilbage på Syddjurs Kommunes hænder. Forvaltningen har efter tilbageoverdragelsen ansat flere faste medarbejdere for at løfte det kvalitetsniveau, som mødte stor kritik under udliciteringen.

Hjemtagning

Af Frederik Buhl Kristensen | [email protected]

Syddjurs Kommune

Hjemtagning af plejehjem

Fordele

  • Øget kvalitet
  • Bedre mulighed for efteruddannelse

Ulemper

  • Utryghed blandt medarbejdere

Fire år i træk klagede embedslægen over forholdene på det private plejecenter Søhusparken i Ebeltoft. Problemerne blev for mange for forvaltningen i Syddjurs Kommune, som derfor i 2015 frarådede politikerne i byrådet at forlænge kontrakten og samarbejdet med det dansk-svenske selskab om driften.

– Vi vurderede, at virksomheden ikke var hurtig nok til at rette op på de fejl, som blev påpeget af blandt andre embedslægerne. Det var først henmod slutningen af kontrakten, at Forenede Care kom ind på det rette spor, siger direktør i kommunen Jørgen Andersen.

Ifølge embedslægen havde Forenede Care blandt andet ikke tilstrækkeligt styr på den medicinske behandling af de ældre. Kritikken blev bakket op i en anden evalueringsrapport, der blev bestilt af kommunen selv.

– Tilliden var brudt mellem politikerne og Forenede Care. Søhusparken var kort sagt det eneste plejecenter, vi havde problemer med i hele Syddjurs Kommune i den periode, begrunder borgmester Claus Wistoft (V) beslutningen i byrådet om at følge forvaltningens indstilling.

Siden 1. januar 2016 har Søhusparken derfor været tilbage på kommunale hænder. En tilbageoverdragelse, hvor kommunen ifølge Jørgen Andersen har skullet håndtere “en naturlig utryghed” hos personalet på plejehjemmet.

– Der var for eksempel usikkerhed omkring, hvilke konsekvenser overdragelsen ville have for medarbejdernes løn, og derfor gjorde vi meget ud af tidligt i forløbet at oplyse og betrygge medarbejderne gennem informationsmøder, siger han.

Efter overdragelsen har kommunen forsøgt at løfte kvaliteten på Søhusparken ved at ansætte flere faste medarbejdere. I udbudsperioden havde plejehjemmet nemlig flere løst ansatte medarbejdere end kommunens øvrige plejecentre.

”Vi vil gerne sikre, at personalet kender borgerne, som bor på plejecentret. Det giver en bedre kvalitet.”

– Vi vil gerne sikre, at personalet kender borgerne, som bor på plejecentret. Det giver en bedre kvalitet, siger Jørgen Andersen.

Syddjurs Kommune kan ikke “pege på, at der har været en tydelig økonomisk gevinst ved udbuddet, når man ser bort fra et midlertidigt markedsføringsbidrag fra Forenede Care, som reducerede deres bud i ønsket på at komme ind på det danske marked”, siger direktøren, der til gengæld ser fordele ved igen at have plejecentret på kommunale hænder.

– Søhusparken er det største plejecenter i Syddjurs Kommune. At have dét plejecenter i kommunal drift sammen med de øvrige giver bedre mulighed for at uddanne medarbejdere og kvalitetssikre på tværs af plejehjemmene, fordi vi dermed har en større platform til at udvikle og arbejde med nye måder at gøre tingene på og konkret en samlet større pose penge til efteruddannelse, siger han.

Trods dårlige oplevelser med udliciteringen af Søhusparken vil borgmester Claus Wistoft ikke afvise at udlicitere velfærdsopgaver til private firmaer i fremtiden.

– Vi betragter konkurrenceudsættelse som et værktøj til at efterprøve, om vi får nok service for vores penge, eller om der er private aktører, som kan gøre det bedre. Værktøjet fungerer bedre i nogle tilfælde end andre, og derfor skal vi være påpasselige med, hvordan vi bruger det, siger han.

Forenede Care afviser kritikken fra Syddjurs Kommune og taler i stedet om “et gevaldigt løft” af Søhusparken i de år, hvor virksomheden havde ansvaret for driften.

– Forenede Care overtog jo ikke et pletfrit plejecenter i Søhusparken. Det er rigtigt, at vi modtog kritik fra embedslægen over årene, men de seneste embedslæge- og arbejdstilsynsrapporter viste også, at mange af startvanskelighederne blev der taget hånd om, skriver koncerndirektør Carsten Clement i en mail.

Indkøb

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet