Illustration: Jenz Stoltze
Illustration: Jenz Stoltze

Case 1: Egne skraldemænd giver mere fleksibilitet

Det kommunalt ejede Halsnæs Forsyning ansatte i 2013 egne skraldemænd og købte egne skraldebiler for selv at hente borgernes skrald. Det sparer kommunen 5 millioner kroner om året på, men det har givet konflikt med skraldemændene.

Hjemtagning

Af Frederik Buhl Kristensen | [email protected]

Halsnæs Kommune

Hjemtagning af renovation

Fordele

  • Besparelser
  • Fleksibilitet

 Ulemper

  • Utilfredshed blandt medarbejdere

Det gik egentlig fint. Borgernes skraldespande blev tømt til tiden, og der var ikke problemer med renovationsfirmaet Marius Pedersen, som stod for affaldsafhentningen i Halsnæs Kommune. Men da kontraktens udløb nærmede sig, regnede det kommunalt ejede forsyningsselskab Halsnæs Forsyning på de mulige scenarier: forlængelse af kontrakten, en ny udbudsrunde eller selv at overtage affaldsafhentningen.

– Der kunne vi se, at det både på pris, service og fleksibilitet ville kunne betale sig at hjemtage opgaven, siger direktør i Halsnæs Forsyning Jan Hvidtfeldt Andersen.

Kommunen skulle til at genanvende mere, og det betød, at opgaverne i affaldsafhentningen ville variere over de kommende år. Sådanne variationer ville koste ekstra hos en privat leverandør, så derfor valgte Halsnæs Forsyning i december 2013 at trække opgaven hjem.

”Det er mere envejskommunikation end tovejs.”

Forsyningsselskabet købte ni skraldebiler til små 10 millioner kroner og ansatte en kørselsleder og de skraldemænd, der havde kørt for Marius Pedersen.

Blandt andet i sommerhusområder er tømningsfrekvensen efterfølgende sat ned, for i dag kan Halsnæs Forsyning justere antallet af tømninger alt efter, hvordan behovet ændrer sig uden at skulle genforhandle nogen kontrakt. Til gengæld har forsyningsselskabet måttet “snakke med den enkelte skraldemand om, at det kunne gå ud over hans løn”, som Jan Hvidtfeldt Andersen siger.

Samtidig har Halsnæs Forsyning ikke genbesat stillinger efter de skraldemænd, der har sagt op efter overtagelsen, og derfor har man ifølge forsyningsselskabet kunnet skære 5 millioner kroner af omkostningerne om året.

– En del af den besparelse har vi brugt på takstnedsættelser, fordi vi gerne vil have, at vores forbrugere får så attraktive takster som muligt, uden at serviceniveauet forringes, siger Thomas Møller Nielsen, bestyrelsesformand i Halsnæs Forsyning og medlem af Halsnæs Byråd for Venstre. Ifølge Halsnæs Forsyning betaler hver husstand i dag i gennemsnit 500 kroner mindre i renovationsgebyr om året.

Mens direktør Jan Hvidtfeldt Andersen fortæller, at der har været “god dialog” med skraldemændene om ændringerne, har skraldemændene dog en anden opfattelse. Ifølge tillidsmand Bendt Christiansen er tre faste og to afløsere stoppet siden overtagelsen på grund af utilfredshed.

– Vi har ikke haft nogen indflydelse på ruteomlægningerne overhovedet, og derfor har der heller ikke været nogen dialog med os. Lønnen forhandler vi, men det er sådan set også det eneste. Det er mere envejskommunikation end tovejs, siger han.

Fra kommunens side anser man ikke desto mindre hjemtagningen af affaldsafhentningen for en succes. Og selvom bestyrelsesformand og byrådsmedlem Thomas Møller Nielsen stadig beskriver konkurrenceudsættelse som et vigtigt redskab, siger han:

– Den kvalitet, man har i forvejen, må man ikke gå på kompromis med – heller ikke selvom en privat virksomhed kan løse opgaven billigere.

Indkøb

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet