Carina vil styre kulturen i kommunerne

Kulturministeren beskyldes for at ville stramme statens greb om kommunernes kulturliv med udspillet ’Kultur For Alle’. Der vil ikke blive tale om samarbejde, men styring, siger kritikerne. 

Kultur

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

Kunst og kultur skal ud til alle. Det er tanken bag kulturminister Carina Christensens (K) store udspil ’Kultur For Alle’. Det politiske oplæg indeholder imidlertid meget andet end ambitionerne om at få kunsten og kulturen ud, hvor folk færdes. En af de mest konkrete og afgørende ændringer, der er lagt op til, er en ændring af kulturaftalerne mellem kommuner og stat, så de i højere grad bliver et instrument for statslig styring af det lokale kulturliv. 

Det mener redaktøren for det netbaserede kulturmagasin Søndag Aften, den tidligere skole- og kulturborgmester for SF i København Tom Ahlberg.

”Det her udspil er den mest markante udmelding af, at staten vil ind og styre på området, som er kommet. Kulturaftalerne skal ændres fra at danne rammen om et samarbejde til at være et styringsinstrument. Det er noget, der har været på vej længe, men her står det helt klart, at staten som styrende part vil lægge så mange krav ind som muligt,” siger Tom Ahlberg.

Fra frihed til kontrol

I udspillet hedder det om fremtidens kulturaftaler, at de skal bruges mere aktivt til at understøtte den opgave, der følger med oplægget om ’Kultur For Alle’.

”Kulturaftalerne skal være en ramme om et konkret og forpligtende samarbejde mellem staten og kommunerne om at løfte opgaven,” lyder det.

 

Ud over at understøtte ministerens ambition i ’Kultur For Alle’-udspillet skal det statslige niveau i stigende grad inddrages i udarbejdelsen af kulturaftalerne. Blandt andet skal der allerede ved indgåelse af en kulturaftale ses på, hvor Kulturministeriets styrelse og institutioner kan bidrage til at opfylde aftalens formål.

”Det er helt klart en stramning, hvor der eksplicit meldes ud, at de gerne vil være med til at foretage prioriteringer ude i kommunerne. Det erklærede formål med aftalerne har blandt andet været at øge dispositionsfriheden i kommunerne. Nu melder man så ud, at det er noget andet, man vil. Og det er nyt, at man siger det så tydeligt,” siger Mia Fihl Jeppesen, forfatter til bogen ’Kulturen, kunsten og kronerne.’

Kulturminister Carina Christensen mener ikke, at ’Kultur For Alle’ lægger op til en strammere styring af kommunerne. Samarbejdet med de statslige styrelser og institutioner  er tænkt som en håndsrækning til kommunerne.

”Det er ikke et udtryk for en tættere statslig styring af den lokale kulturpolitik, men tværtimod et udtryk for et dybtfølt ønske om at samle alle gode kræfter for at nå målet om kultur for alle,” lyder det i et skriftligt svar fra ministeren. 

 

Kultur

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet