Billede

Byrødder vil beholde regionerne

Et flertal af landets kommu­nal­politikere vil bevare regionerne, viser en rundspørge nu. Bliver regionerne alligevel nedlagt, vil kommunal­politikerne have deres opgaver placeret hos staten.

Kvalitet

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Regionerne skal ikke nedlægges af den kommende regering. Sådan lyder budskabet fra et flertal af kommunalpolitikere i en rundspørge foretaget af Kommunen. Mens 38 procent ønsker regionerne afskaffet, er 56 procent imod, viser rundspørgen, som 330 byrådsmedlemmer over hele landet har svaret på.

- Regionerne skal bevares; vi har brug for en stærk samarbejdspartner, og vi har brug for demokratisk kontrol med vores sygehusvæsen, siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard.

Når man kigger på kvalitetsudviklingen i sygehusvæsenet, har regionerne gjort det aldeles fremragende, mener Jacob Bundsgaard, der er stærk modstander af de blå partiers planer om en model med professionelle bestyrelser eller en decideret privatisering af sygehusvæsenet.

”Meget små kommuner vil kvie sig ved at skulle have sundhedsopgaver, for så bliver de de facto for små til at være kommuner, og så er deres fremtid ikke sikker.”

Vil ikke overtage

Bliver regionerne nedlagt, ønsker de færreste byrådspolitikere, at kommunerne skal overtage regionernes opgaver. 42 procent mener, at de udelukkende eller i høj grad skal placeres hos staten, viser Kommunens rundspørge. Kun halvt så mange mener, at det er kommunerne, der i fremtiden skal overtage driften af sundhedsvæsenet.

Bliver en del af regionernes opgaver overladt til kommunerne, risikerer det at skabe et endnu større skel mellem store og små kommuner, advarer KL’s formand Martin Damm.

- Meget små kommuner vil kvie sig ved at skulle have sundhedsopgaver, for så bliver de de facto for små til at være kommuner, og så er deres fremtid ikke sikker, siger han. Omvendt mener han, at de største kommuner vil stå på spring for at overtage en del af de opgaver, som en nedlæggelse af regionerne vil bringe i spil.

- De større kommuner kan sagtens se, at de godt kan løse nogle sundhedsopgaver. Det vil de sagtens kunne løfte og se en fordel for borgerne ved, siger Martin Damm.

Hvilke opgaver kommunerne vil kunne tage sig af i fremtiden, er dog for tidligt at diskutere, mener Martin Damm.

- Den diskussion må komme, hvis der bliver truffet en beslutning om, hvordan en ny struktur skal være i fremtiden. Opstår den situation, tager vi den derfra.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet