Byrødder knokler uden kompensation

55 kommuner har ikke udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til et eneste byrådsmedlem i denne valgperiode, viser undersøgelse fra Kommunen.

Løntab

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Vigtige møder, kurser og seminarer presser byrådspolitikere til at forlade jobbet for at passe deres politiske hverv, men kun de færreste bliver kompenseret, hvis byrådsarbejdet fører til løntab.

55 ud af landets 98 kommuner har således ikke udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til et eneste byrådsmedlem i hverken 2010, 2011, 2012 eller første halvår af 2013, viser en undersøgelse fra Kommunen. To kommuner ønsker ikke at svare på spørgsmålet, mens de resterende 41 kommuner har udbetalt tabt arbejdsfortjeneste til et eller flere byrådsmedlemmer.

- Det er jo få kommuner, og det viser, at ordningen ikke fungerer særlig godt i dag, siger Jens Christian Birch, adjungeret professor ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS og tidligere formand for landets kommunaldirektører.

De seneste tre år har mellem 125 og 135 af landets knap 2.400 byrådspolitikere, når der ses bort fra landets borgmestre, fået udbetalt kompensation.

I første halvår af 2013 drejer det sig foreløbig om 111 politikere.

- Der er nogle meget skrappe dokumentationskrav, og så er kompensationen simpelthen for ringe. Det er forklaringen på, at der ikke er flere, der bruger ordningen, vurderer Jens Christian Birch.

Elektriker og byrådsmedlem i Haderslev, Søren Rishøj Jakobsen (S), har siden 2010 årlig modtaget knap 40.000 kroner i tabt arbejdsfortjeneste, når det faste vederlag er modregnet.

- Jeg er lønmodtager, og i det øjeblik jeg stempler ud, så stopper min betaling, hvis mødet ligger inden for normal arbejdstid. Så kunne jeg selvfølgelig bruge afspadseringstimer eller ferie og selv betale for det, men det har jeg sagt, at jeg ikke vil bøvle med, siger han.

Mange andre fravælger imidlertid ordningen, og det kan skade mangfoldigheden blandt byrådspolitikerne, frygter Jens Christian Birch og Søren Rishøj Jakobsen. 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet