Byrådsmedlem: Træk huslejen i kontanthjælpen

Hvordan undgår man, at flere bliver sat på gaden? lød spørgsmålet på AGORA. Her giver Kommunen et overblik over de mange forslag på debatforummet.

Agora

Af Samira Masoudi | [email protected]

Redaktør for hjemløsebladet Hus Forbi, Thomas Hye-Knudsen, foreslår, at man tilbyder at trække huslejen direkte i hjælpen, før den kommer til udbetaling. Det er byrådsmedlem fra Horsens, Torben Engholm (S), enig i:

”Hold penge tilbage i kontanthjælpen til husleje. Giv os en lov, så vi ude i kommunerne kan afhjælpe dette problem,” skriver han i sit indlæg på debatforummet AGORA.

Næsten halvdelen af dem som bliver smidt på gaden, har arbejde, men mangler overblik over deres økonomi, skriver MF og socialordfører Tom Behnke (K), der henviser til en SFI-rapport fra 2008. Et andet problem påpeget af Behnke er, at cirka halvdelen glemmer at søge boligstøtte. Ifølge Behnke kan problemet undgås ved, at kommuner sætter tidligt ind med fremskudt rådgivning.

”Nu skal vi snart i gang med de årlige satspuljeforhandlinger, og her er det mit forslag, at vi sætter endnu flere penge af, så ordningen kan udvides, for det er det, der er behov for.”

Ifølge MF og arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted (DF) kan problemet bedst løses med mere vejledning. Bankerne kan gå ind og tilbyde rådgivning, og skolerne kan vejlede de unge:

”Der skal i den forbindelse ses på, om det er muligt at give mere vejledning om, hvordan man styrer sin økonomi i skolerne, således at de unge har fuld forståelse af, hvor vigtigt det er, at man ikke gaber over mere end ens økonomi kan klare,” skriver Bent Bøgsted.

'Tælleregime'

Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, mener, at den offentlige administration har udviklet sig til et 'tælleregime:

”Der bliver målt og vejet på, om jobcentrene og ydelseskontorerne nu også anvender det fine nye sanktionssystem. Og denne overvågning medfører en adfærdsregulering blandt medarbejderne, som gerne vil gøre det, som politikerne forventer af os.”

 Bettina Post synes, at man skal fjerne de lave satser.

”Det eneste, man ikke ville diskutere, var de lave kontanthjælpssatser. Det har hele tiden undret mig, eftersom de mange andre initiativer ikke har haft den ønskede effekt.”

Hans Halvorsen (S), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus, deler denne kritik af det nuværende system: ”Jeg har gentagne gange talt for, at vi fjerner startydelserne, loftet over kontanthjælpen og diskriminerende regler, lige så snart der er råd til det.”

Medlem af Udsatterådet i Københavns Kommune, Torben Larsen, ser kritisk på blandt andet kommunernes sagsbehandlingsprocedure;

”Kommunen udnytter slet ikke servicelovens muligheder for at hjælpe borgere, der møder op med akutte problemer. Sagsbehandlingen tager alt for lang tid, og så er ulykken sket.”

Tom Behnke bekræfter også, at regeringstiltaget fra 2009 ikke har virket efter hensigten:

”Desværre melder mange boligorganisationer, at de ikke hører noget fra kommunen. Aftalen fra 2009 handler om, at kommunen på baggrund af en advarsel fra boligorganisationen har 14 dage til at gribe ind inden en kommende udsættelse.” 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet