Byråd sender krav om erstatning videre til kollega

Hvis Køge Kommune taber en sag om erstatning til firmaet Rent A/S, planlægger byrådet at sende regningen videre til rådgiveren, som er en byrådskollega.

Rundtur

Af Sine Riis Lund | [email protected]

En sag af de mere sjældne udspiller sig netop nu i Køge. I marts traf Køges økonomiudvalg en principiel beslutning om at sende et eventuelt erstatningskrav på op imod fem millioner kroner videre til byrådskollegaen Finn Buch Petersen (L).

Han ejer nemlig firmaet ServiceConsult, der har rådgivet kommunen ved et rengøringsudbud.

Sidste år afgjorde Klagenævnet for Udbud imidlertid, at udbuddet blev gennemført på et fejlagtigt grundlag. Efterfølgende har rengøringsfirmaet Rent A/S krævet erstatning for ikke at have fået opgaven med at rengøre kommunens ejendomme.

- Vi har i økonomiudvalget truffet en principbeslutning om at køre en sag mod ServiceConsult, så det ikke er os, der får udgiften, men vi foretager os selvfølgelig ikke noget, før vi finder ud af, om vi i givet fald skal betale 200.000 kroner, en million eller noget helt tredje i erstatning, siger Torben Haack (SF), formand for ejendomsudvalget i Køge.

Afventer klagesag

Så længe erstatningssagen mellem rengøringsfirmaet
og kommunen stadig verserer, ønsker kommunaldirektøren i Køge ikke at sige for meget.

- Det er rigtigt, at kommunen principielt set mener, at der er et rådgiveransvar, men i respekt for klagenævnets arbejde afventer vi nu først, hvad de finder frem til, før vi foretager os mere i sagen, siger Peter Frost.

Køge har tidligere oplyst i en mail, at det var første gang, ServiceConsult udførte en opgave for kommunen, og at Finn Buch Petersen blev valgt, fordi hans firmas tilbud på 100.000 kroner var det økonomisk mest fordelagtige blandt flere tilbud.

Finn Buch Petersen ønsker ikke at kommentere risikoen for en erstatningssag, der i givet fald skal køre ved de almindelige domstole. Han vil dog gerne kommentere forløbet som sådan.

- Det er selvfølgelig en sag, som jeg har det rigtig skidt med, uanset at jeg stadig ikke er enig i præmissen for sagen. Jeg mener jo stadigvæk, at der er leveret et rigtig godt stykke arbejde og ikke mindst et rigtig flot resultat, siger Finn Buch Petersen og pointerer, at Køge årligt har reduceret sine rengøringsudgifter med 15 millioner kroner og samtidig kun har fået positive tilbagemeldinger om kvaliteten af rengøringen.

Vigtig påmindelse

Torben Haack ærgrer sig godt og grundigt over først at have betalt for rådgivning og så nu alligevel hænge på en sag.

- Det virker tåbeligt. Man spørger jo sig selv, om det snart kan betale sig at bruge rådgivningsfirmaer, når vi hele tiden selv ender med ansvaret, siger han.

Netop derfor kan hele sagen være en vigtig lektie for kommunerne, mener tidligere professor i offentlig forvaltning, Claus Haagen Jensen, der nu er ekstern lektor ved Aalborg Universitet.

- Jeg synes, det er udmærket, hvis vi får sådan en sag, så den kommunale verden bliver opmærksom på, at det er godt nok, at I søger rådgivning, men I skal altså også sørge for, at I får varen. Og hvis rådgiveren ikke gør det, så står de i en række tilfælde til at skulle betale erstatning, siger Claus Haagen Jensen.

Rengøringsfirmaet Rent A/S kører i øjeblikket flere sager mod kommuner, blandt andet mod Rudersdal, der ligeledes har fået udbudsrådgivning.

Udbudsreglerne har for alvor vundet indpas i kommunerne de seneste år, og det har samtidig betydet en hel masse klagesager i Klagenævnet for Udbud. Hvis man ser på den særlige situation mellem et byråd og et byrådsmedlems firma, så tror lektor Sten Bønsing fra Aalborg Universitet dog ikke, at det vil føre til flere af denne type sager.

- Jeg vil nærmere sige, at der vil blive færre, fordi før udbudsreglerne var der måske en tendens til, at man gav nogle opgaver til kommunalbestyrelsesmedlemmers firmaer, fordi de var venner af huset, hvorimod man jo i dag kun får opgaverne, hvis man rent faktisk er den bedste og billigste, siger han.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet