dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Bykommuner er velkomne i Landdistrikternes Fællesråd: "Vi er på ingen måde blevet udvandet"

Bykommuner er velkomne i Landdistrikternes Fællesråd: "Vi er på ingen måde blevet udvandet"

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for gode rammevilkår for Danmarks yderområder. Men kommuner med store byer som Aalborg og Randers er også med i klubben. Kommunen har spurgt formanden for fællesrådet Steffen Damsgaard hvorfor.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Hvilke tendenser ser du i, hvilke kommuner der melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd?

Den overordnede tendens er, at det er kommuner, der finder udvikling i landdistrikterne vigtig og kan identificere sig med den indsats, vi gør. Man kan dele det ind i to hovedgrupper: Den ene melder sig ind, fordi vi arbejder for at skabe bedre rammevilkår politisk i forhold til at skabe udvikling i hele landet og skabe et land i balance. Det vil ofte være kommuner, der er uden for de største byer, mindre kommuner eller land- og yderkommuner, som for alvor engagerer sig i den sag. Den anden gruppe er meget fokuserede på de nære landdistrikter og sondringen mellem land og by internt i kommunen. Efter kommunalreformen er kommunerne blevet større og har fået større landdistrikter. Man er blevet opmærksom på, at det er vigtigt at få inspiration og viden om, hvad kan man gøre lokalt for at motivere og inspirere folk til at organisere sig. De fleste kommuner ved, at det både gælder om at have en velfungerende centerby og landdistrikter, der fungerer godt. Der er også kommuner, der melder sig ind for begge deles skyld.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier