Bureaukrati. Hvordan får jeg nogen til at læse om en asfaltkoger?

Af Morten Okkels | [email protected]

Det var en mørk og stormfuld nat ... da nysgerrige sjæle sendte deres forespørgsel til Justitsministeriet om, hvorvidt lige netop asfaltkogere i medfør af bestemmelserne i par. 2, afsnit IV, stk. 5 sammenholdt med par. 11, st. 1 i færdselslov nr. 153 af 24. maj 1955, jf. cirkulære nr. 108 af 24. juni 1955 om indregistrering af paa­hængsredskab m.v. kan anses som ikke indregistreringspligtige paa­hængsredskaber” (Kommunen, februar 1963). 

Undskyld det litterære kneb i starten, men temaet i denne uge er som bekendt bureaukrati krydret med en asfaltkoger, og det kræver muligvis lidt syret iscenesættelse for at være spændende. Tak, fordi De er her endnu. Tak. Vi vender tilbage til asfaltkogeren senere (dette er så et forsøg på ’suspense’).

Billederne er fra Kommunens nye ’Cirkulæredynge’ i 1961. Lovjunglen voksede støt, og Kommunen gjorde sit for at holde styr på alting. Som nu den forsvundne kommission i 1964 (trommehvirvel) ... 

9,5 på kafkameteret

Det var en mørk og stormfuld nat ... i Hurup. Lokale myndigheder ønskede at slette de to årlige hestemarkeder fra den officielle markedsfortegnelse og udvide en kommunal parkeringsplads.

Nu stiger spændingen, for dette krævede tilladelse fra en markedskommission, der var væk. Ingen vidste, om den fandtes, og hvem der eventuelt sad i den. Denne vigtige, aldeles uløselige sag gik selvsagt til Landbrugsministeriet og måske derfra videre til kongen eller paven. 

Plan B for Bach

Så var der den mørke og stormfulde nat, hvor Fruerup-Vitveds sogneråd (Skanderborg Amt) ikke fandt egnede kandidater til sognets årlige Jomfru-legat, der skulle tilfalde en jomfru, der gennem hele livet havde boet netop her (et kriterium, der udelukkede de vesttyske ansøgere, der havde læst om legatet i Berliner Morgenpost, som   dækkede sagen – nej, det er altså ikke noget, jeg selv finder på). 

Det var i 1969, og den løsslupne udvikling op gennem 60’erne havde åbenbart  medført et akut fravær af jomfruer! Yes, fruerne i Fruerup-Vitved havde efterhånden også oplevet stormfulde nætter (ja, undskyld). Sognerådet købte i god, puritansk ånd et nyt orgel i stedet, skrev Kommunen. 

Jensens DJØFhus

Hvilken redningsmand redder os fra bureaukratiets absurditeter - Løkke, Thorning, Batman, Lassie? 

Vesttyskland, hvor jomfruelige de end var, havde et rigtig godt bud, 'Herr Schmidt', den almindelige, fornuftige borger (taa-daah!). Kommunen fortalte i maj 1962 om ’Schmidts’  gang i forbundsdagen i Bonn, hvor han skulle tjekke, om noget almindeligt menneske fattede et suk af vedtaget lov. Lad os få en dansk pendant. Er der en 'hr. Jensen' tilstede? Også fordi lovmøllen kun har malet samme vej siden. Der kommer flere love nu, skrev vi ved indtrædelsen i EF. Jo tak. You ain't seen n-n-n-nothing yet, som man sang i de samme år.

Bureaukrati er ofte noget mørkt og stormfuldt stads. Hvis De møder folk, der skriver om lovstof til aviser, så husk at være virkelig sød ved dem. Bare et råd fra en objektiv, neutral, upartisk observatør.

Og i øvrigt er asfaltkogeren ikke indregistreringspligtig, da den ikke egner sig til at køre over 30 km/t.

Hermed bekendtgjort. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet