Bureaukrati forhindrer afbureaukratisering

Udfordringsretten havde været mere brugbar, hvis det ikke havde været for besværlige regler, mener KL. Det har regeringen nu varslet ændringer af i finanslovsaftalen.

Udfordringsret

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Det var meningen, at det skulle være en udfordring af staten. Men kommunerne føler også, de kæmper lige lovlig meget med udfordringsretten, som skal afbureaukratisere reglerne for kommunerne. Ud af 591 ansøgninger om regelforenkling er kun 227 imødekommet uden dikkedarer.

”I nogle tilfælde er afbureaukratiseringen blevet stoppet af bureaukratiet. Det er i de tilfælde, hvor der ikke har været hjemmel i lovgivningen til at påbegynde forsøg,” siger chefkonsulent i KL Peter Østergaard.

Han fortæller, at KL er positive over for udfordringsretten, og de er glade for, at næsten alle kommuner har benyttet sig af ordningen. Problemet ligger i de tilfælde, hvor lovgivningen ikke giver mulighed for at afprøve nye måder at gøre tingene på. 

Savner ansøgninger

I et interview med Kommunen om frikommuner efterlyste Bertel Haarder ellers, at flere kommuner bruger udfordringsretten:

”Vi hører så meget om, at medarbejdere bruger for meget tid på papirarbejde. Jeg glæder mig til at sige ’vis os, hvordan man kan undgå alt det papirarbejde’. Nu er der i hvert fald fem kommuner, der kan gøre det.  Og de andre kunne måske bruge udfordringsretten, som jeg synes bliver brugt alt for lidt. Ja, vi har 600 ansøgninger, men hvorfor har vi ikke 2.000 ansøgninger?” spørger Bertel Haarder.  

Det svarer Peter Østergaard fra KL gerne på:

”Hvis man får sendt en masse ansøgninger tilbage med svar om, at der ikke er lovhjemmel til forsøget, så tager det måske modet fra kommunerne,” siger Peter Øster­gaard. 

Tabt modet

En af dem, der efterhånden har tabt modet, er kommunaldirektør i Viborg Lasse Jacobsen, der helt uafhængigt af Peter Østergaard bruger den samme formulering om problemet: 

”Det har været meget bureaukratisk at lave denne her afbureaukratisering. Det står ikke mål med de ressourcer, vi bad vores medarbejdere om at bruge på tiltaget. En ting er at skrive ansøgningerne, men når man så bliver bedt om at opkvalificere dem, sende dem videre, vente i op til et år og så modtage afslag, er det meget tungt og langsomt,” siger Lasse Jacobsen, der ifølge Indenrigsministeriets opgørelse har fået 13 afslag ud af 19 færdigbehandlede ansøgninger.

I den nye finanslovsaftale har regeringen taget kritikken fra KL til sig. Udover at udfordringsretten bliver forlænget til 2013, vil man også indføre flere forsøgshjemmeler. Men ifølge Lasse Jacobsen løser det kun nogle af bureaukratiproblemerne:

”Hvis en kommune får godkendt en ansøgning om at se bort fra en regel, så skal andre kommuner stadig sende en kvalificeret ansøgning om at få lov til det samme. Det er unødigt bureaukrati,” siger Lasse Jacobsen. :

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet