BUPL og FOLA: Afskaf lukkedagene nu

Formanden for BUPL, Henning Pedersen, retter en skarp kritik mod regeringen på grund af stigningen i antallet af lukkedage i hver tredje kommune siden 2011. Folkeskoleordfører for S, Annette Lind, afviser kritikken og mener, det går fremad.

Lukkedage

Af Jon Kiellberg | [email protected]

Der er ingen tvivl: Står det til både BUPL og Landsforeningen af Forældre til Børn i Daginstitutioner, FOLA, så sløjfer regeringen ordningen med lukkedage hellere i dag end i morgen. Nye tal fra Socialministeriet viser nemlig, at antallet af lukkedage er steget i over en tredjedel af kommunerne - stik mod regeringens hensigter, da den trådte til i 2011. Og det er langtfra godt nok, mener formanden for BUPL, Henning Pedersen:

- Regeringen og kommunerne har lovet at nedbringe antallet af lukkedage, men siden 2011 har en tredjedel af kommunerne ligefrem fået flere lukkedage. BUPL mener, at lukkedage helt bør fjernes fra daginstitutionerne. Lukkedage går ud over børnene, som ikke kan komme i vuggestue og børnehave, og pædagogerne får bundet deres ferieplanlægning, siger han.

Det er i det hele taget et område, som alle dage har fået både forældregrupper, pædagoger og de mest venstreorienterede partier på barrikaderne. Det gælder også de nye tal fra Socialministeriet. Dorthe Boe Danbjørg, der er formand for FOLA, mener ikke der er en rationel grund til overhovedet at have lukkedage.  Hun opfordrer derfor samtlige partier til at droppe lukkedagene i landets institutioner.

S: Det går den rigtige vej

Men der er ikke meget at komme efter hos regeringens største parti. Folkeskoleordfører for Socialdemokraterne Annette Lind er med på at begrænse antallet af lukkedage i kommunerne. Men om de skal afskaffes eller ej, er helt op til den enkelte kommune at vurdere, lyder indstillingen fra Annette Lind. Derudover henviser hun til samme undersøgelse, hvor det samlede antal lukkedage på landsplan faktisk er faldet siden 2011:

 - Jeg er glad for, at vi nu rent faktisk ser et fald i lukkedage i de fleste kommuner. Men der er selvfølgelig kommuner, hvor man kan gøre det bedre, og det er et arbejde, som allerede er i gang.

Børne- og ungdomsborgmesteren i København, Pia Allerslev, mener også, at det er et generelt problem, at en del vuggestuer og børnehaver har alt for mange lukkedage i løbet af året, men er glad for, at antallet af lukkedage i København er faldet markant siden 2011.

Hvem har aben?

Det får en anden fra Borgerrepræsentationen, SF´eren Leif Donbæk, til at fare i flint:

- Jeg synes, at Pia Allerslev slipper alt for nemt udenom  det. Det er ikke bare et problem med 'for mange'.  Lukkedage er et generelt problem. Punktum, siger han.

Pia Allerslev sender en stikpille til SF og siger: 

- Må jeg ikke minde dig om Leif, hvem der sad som borgmester, da vi havde allerflest lukkedage ...En SF'er...! Venstre har de seneste 12 år kæmpet for at få tallet ned, men det er så glædeligt, hvis I arbejder med den vej nu, siger hun.

Ingen gevinster

Flere politikere og debattører peger på, at der hverken er en økonomisk gevinst for kommunerne eller for pædagogerne ved at bevare lukkedagene. Medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten Anne Mette Omø Carlsen er ikke i tvivl:

- Institutioner kan godt udvikle sig pædagogisk uden lukkedage, dagene er en spareøvelse og ikke indført for at udvikle området, siger hun.

Hun bakkes op af formanden for FOLA, Dorthe Boe Danbjørg:

- Det er endnu ikke dokumenteret, at den besparelse, som der forventes indhentet med en lukkedag, er reel. Derfor bliver det særdeles svært at forstå hvorfor de overhovedet er der, mener hun

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet