BUPL: Faldende børnetal er ingen undskyldning

Færre børn er ingen undskyldning for ikke at bruge samtlige af de ekstra 500 mio. kr. fra staten på børnepasning, som de er tiltænkt

AFTALE

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

I takt med at der bliver færre børn i alderen 0-5 år, vil det selv med et uændret antal pædagoger i daginstitutionerne kunne se ud som om, at normeringen hæves. Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har da også slået fast, at det faldende børnetal skal tages i betragtning, når det næste år skal vurderes, om kommunerne har levet op til aftalen om at bruge 500 mio. kr. ekstra på at forbedre kvaliteten i institutionerne.

Ekstra penge som kommunerne fik i forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten. Men regnestykket med det faldende børnetal bekymrer Henning Pedersen, formand for pædagogernes fagforbund BUPL, fordi det lokalt kan blive brugt som et argument for ikke at lade det fulde beløb af den enkeltes kommunes andel af de 500 mio. kr. gå til de pædagogiske arbejdspladser.

- Argumentet om at børnetallet falder er en dårlig undskyldning for ikke at lave forbedringer i daginstitutionerne. Det er rigtigt, at der er lidt færre børn mellem 0 - 5 år. Men antallet af 0-5-årige i daginstituion stiger på landsplan, siger Henning Pedersen til dk-økonomi.

Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose er der blevet færre 0-5-årige de sidste år og i løbet af 2012 forventes antallet af falde med knap 6.000. Tilgengæld er der en svag stigning i, hvor mange 0-5-årige, der er indskrevet i daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver, SFO og integrerede institutioner).

'Uskønt forløb'
Medtager man også dagplejer blandt institutionerne, så er der imdlertid samlet tale om et fald i antallet af 0-5-årige i dagpasning. Det kan hænge sammen med, at der bliver længere mellem dagplejerne, og flere børn i stedet kommer i vuggestuer, som er mere traditionelle pædagogiske arabejdspladser.

- Det er især en stor stigning i antallet af børn, der kommer i vuggestue. Så argumentet om, at der er færre børn at passe, holder simpelthen ikke. Det er faktisk omvendt, siger Henning Pedersen.

Han kalder budgetforløbene i kommunerne for 'uskønt' og mener, at det med al tydelighed viser behovet for, at der indføres minimumsnormering med en fast grænse for, hvor mange børn, der må være per pædagog.

Enhedslisten gjorde det i forbindelse med finansloven for 2012 klart, at man ønskede minimumsnormering. Og af aftalen fremgår det, at der 'over tid stilles krav om minimumsnormering.' Ind til videre er kommunerne dog kun blevet forpligtiget på at bruge de ekstra 500 mio. kr. på at 'forbedre kvaliteten' i dagsinstitutionerne, som det er udmøntet i aftalen om kommunernes økonomi for 2012.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager er der dog ingen tvivl om, at det kvalitetsløft først og fremmest skal ske med en bedre normering. Derfor vil der også blive fulgt op på aftalen ved at se på udviklingen i normeringen fra 2012 til 2013.

- Jeg synes ikke, at der kan herske nogen tvivl om, at det absolutte primære fokus er normering. Eller sagt på mere jævnt dansk, at der er et ønske om, at der er flere voksne om børnene, sagde ministeren til et samråd i sidste uge.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet