Brugerbetalingen har bidt sig fast

Danskernes brugerbetaling og private udgifter til sundhedsforsikringer holdt sig i 2011 på næsten samme niveau som foregående år, viser nyeste tal fra OECD

Egenbetaling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Danskerne måtte i 2011 ty til egne lommer for at betale cirka 15 procent af deres udgifter til sundhedsbehandling. Det fremgår af OECD Health Data 2013, der er blevet offentliggjort på organisationens hjemmeside i sommer.

Mens den private brugerbetaling i 2011 udgjorde 13,3 procent, og dermed faldt 0,4 procentpoint fra de to foregående år, så steg de private sundhedsforsikringer marginalt til at udgøre 1,9 procent af de samlede sundhedsudgifter mod 1,8 og 1,7 procent i 2009 og 2010.

Billigere medicin
Dermed holdt de samlede private sundhedsudgifter sig i 2011 på cirka samme niveau som i de to foregående år på de cirka 15,3 procent, selv om den private brugerbetaling faldt en lille smule.

- Når brugerbetalingen er faldet marginalt, så kan det skyldes opbremsningen af omkostninger til medicinforbruget, hvor der var nogle patentudløb, siger Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom og senior projektleder i KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Han understreger, at der er tale om meget små forskydninger, og at særligt danskernes besøg ved tandlægen sammen med medicinudgifter kan give små forrykninger i brugerbetalingen fra år til år.

- Folk gik måske lidt mindre til tandlæge det år, da der som led i krisen kan have været en større bevidsthed, siger han.

Beholder forsikringer
Flere af denne regerings lovændringer er endnu ikke slået igennem i 2011, og det kan give en forventning om større udsving for de næste par år.

Blandt andet har tal fra Skatteministeriet vist, at udgifterne til de private sundhedsforsikringer heller ikke er faldet i 2012, og det på trods af, at den nuværende regering valgte at afskaffe fradraget for private sundhedsforsikringer ved årsskiftet til 2012. Sundhedsordfører Lisbelott Blixt (DF) glæder sig over, at danskerne holder fast i sundhedsforsikringerne.

- Jeg siger jo ikke, at alle skal have en sundhedsforsikring, men jeg er glad for, at danskerne har holdt fast i det, men så håber jeg også, at det er hjemmehjælperen eller rengøringsdamen, så det ikke blot er ledere og direktører, der får sundhedsforsikringer, siger Liselott Blixt.

Usynlige udgifter
Jakob Kjellberg tror, at den svage stigning i 2011 kan skyldes, at antallet holdt sig rimelig stabilt, men at brugen steg lidt, hvilket har givet stigende præmier og dermed lidt større udgifter.

Han undrer sig dog over, at udgifterne til de private sundhedsforsikringer ikke foreløbigt ser ud til at være faldet, men tror, det kan hænge sammen med, at regningen ikke er så synlig for mange danskere.

- Når man får sin lønseddel, så starter den med et fint beløb i toppen, og så forsvinder sådan en ting undervejs længere nede. Man forholder sig ikke rigtig til det, som hvis man fik et girokort ind ad døren engang om året, hvor der står, at du nu selv skal betale en masse ekstra for at bevare forsikringen, siger Jakob Kjellberg.

Både Liselott Blixt og Jakob Kjellberg vurderer, at den private brugerbetaling kommer til at stige lidt for 2012 og 2013 som følge af et par lovændringer blandt andet på tandlægeområdet.

Tallene fra OECD Health Data 2013 er ikke endeligt blevet valideret af Danmark. Det arbejde forventes afsluttet omkring oktober. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet