Bred politisk interesse for opgør med lokal partistøtte

Et flertal i Folketinget vil se nærmere på mørklagt støtte til lokale partiforeninger. 

åbenhed

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Der bør kastes mere lys over, hvem der yder økonomisk støtte til lokale partiforeninger. Det mener et bredt flertal blandt Folketingets partier, som alle er skeptiske ved, at offentligheden i dag ikke kan få oplyst, hvem der lokalt bidrager med større pengesummer.

- Jeg synes, det er relevant og rigtigt at se på at gøre det her mere gennemskueligt. Det er i hvert fald i vores interesse, siger Socialdemokraternes kommunalordfører Simon Kollerup.

Samme melding kommer fra de øvrige regeringspartier, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Her har man svært ved at forstå, hvorfor navnene på de bidragsydere, der donerer over 20.000 kroner, skal være mørklagt lokalt, når det er et krav til partiernes landsorganisation at lægge de selvsamme oplysninger åbent frem.

- Samtidig er 20.000 kroner jo et betydeligt større beløb i kommunalpolitik end i landspolitik. Så på den måde burde beløbsgrænsen også være lavere, siger Per Clausen (EL).

Mens både han og Dansk Folkeparti er klar til som minimum at stille samme krav om åbenheden til den lokale partistøtte som til landsorganisationernes, så afventer regeringspartierne et udredningsarbejde om partistøttereglerne fra Folketingets formand Mogens Lykketoft (S), inden de vil tage endelig stilling.

Hos Venstre har gruppeformand, Kristian Jensen, imidlertid ikke nogen ambitioner om at lave om på reglerne.

 - Vi tager til efterretning, at Indenrigsministeriet tolker reglerne på denne måde. Men vi har ingen planer om at ændre dem, siger han.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet