Bred opbakning til grønne lokalplaner

Det burde blive en smal politisk sag at få skrevet klimahensyn og -tilpasning ind i lokalplanerne.  Opbakning fra højre til venstre i Folketinget.

Klima

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Lokalplaner skal også kunne favne indsatser, der afbøder de negative konsekvenser ved den globale opvarmning. Det budskab blev deltagere og oplægsholdere hurtigt enige om, da Teknologirådet i sidste uge afholdte en stor konference om klimatilpasning.

Forslaget, der vil kræve en ændring af planloven, møder bred politisk opbakning på Christiansborg.

”Det støtter vi fuldt op om,” siger SF’s klimaordfører, Ida Auken. Hendes socialdemokratiske og radikale ordførerkollegaer bakker op.

”Hvis kommunerne mener, der er brug for de her ændringer af planloven, så er vi meget positive over for det,” siger Mette Gjerskov (S).

Også Konservative og Dansk Folkeparti er positivt indstillede.

”Jeg synes, at det er meget relevant og en nem ting at tage hensyn til i planlægning,” siger Dansk Folkepartis miljøordfører, Jørn Dohrmann.

Minister ser på sagen

I et høringssvar til regeringens Grøn Vækst-udspil fremførte KL i september ønsket om blandt andet at skrive klimatilpasning ind i planlovens formålsparagraf.

”Ændringerne er nødvendige, fordi planloven er den samlede lov, som vi bruger til afvejning af, hvad arealer skal bruges til. Og her vil vi gerne have klar hjemmel til også at tage hensyn til klimatilpasning,” siger Eske Groes, kontorchef i KL.

Han undrer sig imidlertid over, at miljøministeren netop har sendt en ændring af planloven i høring, hvor klimatilpasning ikke er nævnt med et eneste ord.

Det har desværre ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Karen Ellemann (V), som er i Japan. Men hun har tidligere nævnt muligheden for at ændre loven, så det bliver lettere for kommunerne at tænke klimatilpasningen ind i planlægningen.

By- og Landskabsstyrelsen bekræfter, at der er en proces i gang, men melder også, at der først kommer et konkret udspil ”senere”.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet