Bred accept til smal og beskeden overenskomst

Organisationerne er enige om, at det beskedne resultat var forventeligt i den aktuelle økonomiske situation. Men der knurres i krogene over manglende tryghed.

Ok11

Af Morten Uhrenholdt | [email protected]

 

I betragtning af, hvor trægt forhandlingerne mellem specielt KL og forhandlingsfællesskabet KTO de seneste måneder har forløbet, så var det overraskende hurtigt, parternes topforhandlere i sidste uge nåede frem til et forlig. 

Forgæves og aflyste forhandlingsmøder betød, at der - udover den overordnede økonomiske ramme - havde hobet sig en del forhandlingstemaer op til det sidste og afsluttende forhandlingsmøde i weekend før.

Men 27 timer gik der, så kunne de trætte forhandlere sætte punktum for en meget smal aftale med en kneben bevarelse af reallønnen i overenskomstens andet år og en beskeden indrømmelse fra KL’s side på temaet om tryghed i en tid med dramatiske besparelser og afskedigelser samt en lille luns til de lavtlønnede pædagoger.

På trygheden blev svaret på organisationernes krav om længere opsigelsesvarsler, omplaceringer, jobbanker og kompetenceudvikling til afskedigede til en aftale om en særlig pulje - ifølge 3F - på op til 80 millioner, som afskedigede LO-medlemmer kan få op til 10.000 kr. fra til efteruddannelse og lignende.

Lønforhøjelse på vej

Ligesom på statens område blev det lønmæssigt en nul-løsning i det første år - dvs. faktisk kun de første ni måneder. For til forskel fra de statsansatte, så får de kommunalt ansatte ifølge KTO-formand Anders Bondo andet års lønforhøjelse allerede 1. januar 2012 og ikke 1. april, hvor det første overenskomstår er gået. 

1. januar stiger lønnen 1,81 procent - 1. april ryger lønnen så op på de aftalte 2,65 procent, inklusive hvad reguleringsordningen til den tid måtte have udløst. 

De ni måneders 0-løsning i 2011 betyder, at de kommunalt ansatte dermed har tilbagebetalt det løn-forspring, reguleringsordningen i de forløbne år siden 2008 havde skabt. 

De kommunalt ansatte var ikke kommet helt så langt foran det private arbejdsmarked som de statsansatte. Og det er i hvert fald en del af forklaringen på, at de kommunalt ansatte har opnået et lidt bedre økonomisk resultat end deres statsansatte kolleger.

Udover de aftalte generelle lønforhold, så er der aftalt mindre puljer til brug for næste uges forhandlinger mellem KL og de enkelte fagforbund.

Og så blev der - de stramme økonomisk rammer til trods - en lille forbedring for de pædagoger, som Lønkommisionen har udpeget som den faggruppe, der har størst problemer med at få hul på ligeløns-problematikken. Cirka 19-20 millioner er der til rådighed for at rette op på de værste skævheder for pædagoger og socialpædagoger.

Acceptabelt

Bredt i KTO-organisationerne er der behersket tilfredshed med forliget. Alle taler om den smalle løsning, det beskedne resultat. Men det var på den anden side, hvad de alle havde ventet på baggrund af lønforspringet og den generelle økonomiske situation i samfundet. 

Acceptabelt uden at være prangende, lyder karakteristikken fra formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen. Han kalder det for det muliges kunst og glæder sig over den lille indrømmelse på pædagogernes lønproblemer.

Formanden for det andet pædagogforbund, BUPL, Henning Pedersen, kalder forligets beskedne indhold på trygheden for manglende ansvarlighed fra KL’s side. Forligets økonomiske resultat kalder han bedre end forventet, og så hæfter han sig som Benny Andersen ved den særlige pædagog-pulje:

”De 20 millioner kroner er et meget lille skridt i retning af at løse det særlige lønproblem, som pædagogerne har. Vi har aldrig forventet, at problemet ville blive løst med ét slag og kæmper videre efter forhandlingerne og på alle fronter for ligeløn til pædagogerne. Men vi ser denne lille indrømmelse som et vigtigt tegn på, at budskabet fra lønkommissionen er forstået,” siger altså BUPL-formand Henning Pedersen.

Formanden for HK/Kommunal, Bodil Otto, betegner resultatet som hæderligt og er godt tilfreds med tryghedspuljen. Hun siger om det økonomiskle resultat:

”Det vigtigste for os er, at vi har sikret en lønstigning til medlemmerne. Med en lønstigning på i 2,65 procent er vi nået frem til at ganske hæderligt resultat i forhold til udgangspunktet inden forhandlingerne, og det er jeg meget tilfreds med,” lyder det fra Bodil Otto.

Fra en fjern fortid

FOA-formand Dennis Kristensen er tilsyneladende den mindst tilfredse forbundsformand. Han siger om resultatet at ”det ville være forkert at sige, at vi er begejstrede. Forliget er magert - og det er blevet til i en krisetid”.

Han er særligt skuffet over resultatet på tryghedstemaet: 

”Vi ved godt, at der ikke er mange midler at forhandle om - og man kan heller ikke sige andet, end at fagbevægelsen udviser et solidt samfundshensyn med denne aftale - men det er alligevel særdeles bemærkelsesværdigt, så iskoldt KL har optrådt, når det gælder trygheden for kommunernes egne fyrede medarbejdere,” siger han.

Fagforbundet 3F er heller ikke voldsomt imponeret over resultatet.

”Det er ikke kønt, men det bedst opnåelige. Det er en vedligeholdelsesoverenskomst, hvor vi trods alt skal glæde os over lidt mere end staten,” siger Ellen K. Lykkegård, formand for 3F’s offentlige gruppe. 

KL: Stram aftale 

Hovedforhandlerne, der var Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) fra KL og KTO-formand og formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo, udtrykker begge tilfredshed med forliget.

”Vi har indgået en stram aftale, der er samfundsøkonomisk ansvarlig,” siger kommunernes Michael Ziegler. Han hæfter sig ved, at en del af de øvrige elementer i forliget sikrer regelforenkling og mindre bureaukrati. 

Han er også godt tilfreds med, at KTO ikke fik sit ønske om forlængede opsigelsesvarsler gennemført:

KTO-formand Anders Bondo er også godt tilfreds og siger om forliget:

”Vi har indgået et smalt forlig, som afspejler den vanskelige samfundsøkonomiske situation. Med forliget er det dog sikret, at alle ansatte fastholder reallønnen via generelle lønstigninger i det andet år. Det er jeg godt tilfreds med.”

 

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet