Billede
Foto: Thomas Tolstrup / Ritzau scanpix

Bornholm manglede 206 børneattester - kommunen har et problem, siger professor

En intern undersøgelse har afsløret store mangler i indhentning og journalisering af børneattester på Bornholm. “Kommunen har ikke levet op til sit ansvar,” vurderer professor i forvaltningsret.

sikkerhed

Af Johannes Lange Baunsgaard og Jens Holm | [email protected]

Procedurerne for indhentning af børneattester på personale, der arbejder med børn, har ikke fungeret godt nok på solskinsøen Bornholm.

Det vurderer Michael Gøtze, professor i forvaltningsret på Københavns Universitet, på baggrund af aktindsigter i Bornholms Regionskommunes håndtering af sagen, som kommunen.dk har indhentet.

De manglende børneattester blev opdaget efter dommen over en 34-årig mandlig skolelærer, som i september 2017 blev idømt to års fængsel for besiddelse og distribuering af 56.560 børnepornografiske fotos og 3.161 videoer.

Det viste sig under retssagen, at manden havde en tidligere dom for besiddelse af børneporno dateret tilbage til 2001. Det stoppede ham dog ikke i at begynde på lærerseminariet på Bornholm, komme i praktik på flere skoler og siden gennemføre sin læreruddannelse. Ikke én gang blev han bedt om at fremvise en ren børneattest.

Sagen fik Bornholms Regionskommune til at iværksætte en intern undersøgelse. Det foreløbige resultat er, at der har manglet 206 børneattester på medarbejdere. Derudover fremhæver undersøgelsen næsten 700 tilfælde af manglende dokumentation for indhentning af børneattester.

- Kommunen har et problem. Man hører de her tal og må konstatere, at der over en lang årrække - og over en bred del af kommunens system - er noget, som er slået fejl, siger Michael Gøtze.

“En større systemfejl”
Aktindsigten i interne mails og dokumenter viser, at der har manglet dokumentation for indhentede børneattester på alt fra pædagoger til lærere og daglige ledere.

Manglerne ses på ansættelser over en periode, der strækker sig fra den 1. juli 2005 til udgangen af 2017.

Interne mailkorrespondancer vidner samtidig om forvirring og manglende kommunikation om børneattester i kommunens center for børn og familie.   

 Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der ligner denne sag I omfang. Procedurerne skal selvsagt nu revideres hurtigst muligt og man skal få ansvaret for fejlene placeret.

Michael Gøtze ser sagen som et eksempel på en større systemfejl. Det skyldes, at problemet har eksisteret over lang tid og flere forskellige fagområder.

Men det ordvalg er Peter Loft, kommunaldirektør i Bornholms Regionskommune, ikke enig i:

- Hvis det er en systemfejl, skal man kunne påvise, at det sket inden for kort tid og sted. I denne sag er manglerne foregået over en lang periode og en lang række institutioner. De høje tal skyldes også, at vi i undersøgelsen har valgt at gå med livrem og seler. Det betyder at vi har hentet børneattester på områder, som vi aldrig har gjort før, siger Peter Loft.

 Kommunaldirektøren er dog enig i, at der er begået fejl. Der har ifølge Peter Loft været skoler, som ikke har haft samme disciplin omkring arbejdet med børneattesterne som andre.

Desuden har et nyt elektronisk journaliseringssystem og uklar kommunikation ført til den manglende dokumentation af indhentede børneattester, lyder det fra kommunaldirektøren.   

Ifølge den interne undersøgelse viser en gennemgang af de mange personalesager ikke noget mønster i de fejl, som er fundet i forbindelse med undersøgelsen. De enkelte fejl er nogenlunde jævnt fordelt over organisationens centre, hvor det har været relevant at indhente børneattester.

Forvirring om praksis
Aktindsigt i interne mail viser udfordringerne med uklar kommunikation hos Bornholms Center for Skole, Kultur og Fritid. Den nedenstående mail blev sendt til koordinator ved Center for Løn og Personale, Dorthe Sobczyk:

- Vi har altid selv indhentet ved nyansættelser, men har ikke gjort det ved personale, som er kommet fra andre skoler, fordi vi skolesekretærer har fået at vide, at det ikke var nødvendigt. Vi har også troet, at uddannelsesstederne havde styr på de studerendes attester, før de sendte dem ud i praktik, men det vil vi være obs på fremover, skriver Ulla Agerup, der er specialist ved Center for Skole, Kultur og Fritid.

Ifølge Michael Gøtze er mailen et billede på, at noget er gået galt med logistikken. Der er uklarhed omkring, hvem der har ansvaret for at få børneattesterne.

- Det at hente en børneattest, er en rutine procedure, som ikke er specielt tung administrativt. det er ikke ualmindeligt, at der sker enkeltstående fejl, når reglerne bliver ændret lidt hele tiden. Det er dog mit indtryk, at det er noget, mange kommunerne følger godt med i. Man må undre sig over, at der er så lidt styr på det her. Noget der er så vigtigt og har med beskyttelse af børn og unge at gøre, forklarer Michael Gøtze.

   Jeg synes, vi udviser rettidig omhu ved at igangsætte en så stor intern undersøgelse. Andre ville måske have trukket på skuldrene og fortsat som altid.

På landsplan er der er sket en stor stigning i antallet af børneattester, der indhentes digitalt og nu udgør 2/3 af de børneattester, som bliver fremskaffet, hvor resten er på papir. I 2016 indhentede kommuner og foreninger i alt 311.821 børneattester, hvilket er 71.795 flere end i 2011. Det viser de seneste tal fra Rigspolitiet.

Hos Børns Vilkår er holdningen klar; Bornholm har fejlet i at leve op til sit ansvar.

Vicedirektør i Børns Vilkår Helle Tilburg Johnsen ser ikke børneattesten som en garanti mod overgreb, men som et vigtigt værktøj til at undgå det. For hende er det basalt, at kommuner har og følger procedurer for at indhente børneattester på de rigtige ansatte.   

- Det er et klart svigt af de børn og unge, som man har en forpligtigelse overfor. Kommunen skal beskytte dem mod overgreb og tager ikke ansvaret godt nok på sig, når sådanne problemer kan finde sted, siger hun.


Skema fra kommunens interne undersøgelse, som viser, at 697 mangler dokumentation for børneattest. Ifølge kommunen er der ikke indhentet børneattest for 206 af medarbejderne, mens resten af attesterne er hentet, men ikke journaliseret centralt, som de skal. Kommunen har besluttet at indhente nye børneattester for 1026 medarbejdere, hvis børneattester er fra før 2017.

Ikke en systemfejl
I en intern mail kan man læse, at retningslinjerne for indhentning af børneattester har været kendt og oplyst på regionskommunens intranet siden 2005 og er blevet opdateret pr. 1. juni 2012 og senest den 18. oktober 2016.

I har ifølge interne mails kendt til de skærpede retningslinjer siden 2012. Hvorfor er det ikke kommet ud til lederne i de forskellige skoler og centre?

- Noget tyder på, at skærpelsen omkring indhentning af attest på elever og studerende ikke er blevet kommunikeret godt nok ud. Den er kommet ud, men det er ikke overalt, at det sker med lige stor træfsikkerhed. Men jeg vil ikke kalde det en systemfejl, siger Peter Loft.

Hvad vil du så kalde det i stedet?

- Altså du har jo alt materialet. Jeg tror, at det er blevet påpeget som en unøjagtighed i processen.

Kan du forklare, hvorfor der er ikke blevet hentet børneattester på over 200 ansatte?

- Med det forbehold, at jeg ikke kan huske de præcise tal, så er det område, hvor vi havde flest manglende børneattester, også et område, hvor vi for to år siden ikke normalt ville have søgt om børneattester.

Det betyder vel, at der også har manglet børneattester på de almindelige områder?

- Jeg kan ikke komme det nærmere, end det der står i undersøgelsen. Procentuelt kan man jo sætte dem uden børneattester i forhold til det samlede antal medarbejdere, og så kan man se, at det ikke er mange, der manglede i det store billede.

Men hvordan kan det lade sig gøre, at der har manglet dokumentation for, om der er hentet børneattest på eksempelvis en nyansat pædagog i 2017?

- Jeg kan ikke komme det nærmere, da jeg ikke har tallene foran mig. Jeg mener ikke, at kritikken er berettiget.

Ansvar for fremtiden      
Hele undersøgelsen skal efter planen være færdig i sommeren 2018. Indtil videre har Bornholm ikke opdaget nogen ansatte med plettede børneattester. Michael Gøtz forklarer, at det nu handler om at få rettet op på fejlene så hurtigt som muligt.

- Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der ligner denne sag I omfang. Procedurerne skal selvsagt nu revideres hurtigst muligt og man skal få ansvaret for fejlene placeret, siger han siger Michael Gøtze.  

På Bornholm har man ikke vurderet, at fejlene skal have konsekvenser for skole- eller centerledere.

I stedet har man indskærpet over for alle ledere, at der skal være ekstra opmærksomhed på børneattester fremover. En vejledning om, hvordan og hvornår der skal indhentes børneattester, er også blevet sendt ud på kommunens intranet.

- Jeg synes, vi udviser rettidig omhu ved at igangsætte en så stor intern undersøgelse. Andre ville måske have trukket på skuldrene og fortsat som altid. Vi har valgt at undersøge, hvordan det ser ud, hvorfor der er begået fejl, og vi tager initiativer, så vi ikke kommer i problemer igen, siger Peter Loft.

Børneattester

Siden 1. juli 2005 har det været lovpligtigt for institutioner og foreninger at indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger en person, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger om domme om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år.

Den 1. juni 2012 blev børneattestloven udvidet, så pligten til at indhente børneattest også gælder ved ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast færdes blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn.

Det er ikke lovpligtigt at indhente børneattester på medarbejdere, som blev ansat inden 1. juli 2005.

Kilde: Kulturministeriet og Politi.dk

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet