Børneindsats skal ske på flere områder

Hvis alle børn skal have et godt børneliv og blive glade voksne, så skal der sættes ind på fem forskellige områder, forklarer professor bag stort projekt.

Børn & unge

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

Jo tidligere man sætter ind på børneområdet, desto større sandsynlighed er der for, at børnene også får et godt voksenliv. Det betyder i sidste ende, at kommunerne sparer penge til sociale indsatser, og at antallet af personer på overførselsindkomster mindskes.

Men det er ikke ligegyldigt, hvordan man sætter ind, forklarer professor ved DPU, Aarhus Universitet, Bente Jensen.

”Der skal ledelse ind over her, men det kræver også, at man prioriterer det fra kommunernes side. Der skal være en forvaltningschef på dagtilbudsområdet, som går foran, ligesom de enkelte ledere i dagtilbuddene skal gå foran.”

- Der er fem områder, hvor der skal sættes ind, hvis en tidlig indsats skal lykkes.

Sammen med forskere fra Aarhus Universitet har Bente Jensen 2010-2013 udarbejdet VIDA – Vidensbaseret indsats overfor udsatte børn i dagtilbud – der er et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. Denne indsats havde positive effekter, og nu implementeres den som led i Forebyggelsespakken i nye kommuner.

Det første sted, det er vigtigt at sætte ind, er de professionelles uddannelse og ikke mindst efteruddannelse.

- Man kan ikke kun sige uddannelse, for vi har jo blandt andet dagplejerne, som ikke er professionsbachelorer. Det betyder ikke, at de ikke kan implementere nye indsatser. De skal dog sendes på efteruddannelse. Én leder og en souschef, der sendes på skolebænken, skal bringe viden og metoder med tilbage til hverdagen i dagtilbuddet. Det er hele dagtilbuddet, der skal lære at bruge deres viden på nye måder. Alle skal således  på  ’skolebænken’, hvis det skal lykkes at lave en helhjertet indsats.

Refleksion

Derudover er det vigtigt, at de fagprofessionelle bliver sat i stand til at reflektere over deres arbejde og deres egen praksis, så de kan ændre på ting, der ikke fungerer.
Udover refleksion og efteruddannelse er det vigtigt, at der bliver sat fokus på læringsmiljøet i børnenes hjem, forklarer Bente Jensen.

- Der er stor forskel på børnenes kompetencer, når de kommer ind i børneinstitutionerne. Derfor skal man også arbejde på at få et bedre forældresamarbejde. Det kunne for eksempel ske ved at indføre forældrekaffe i institutionen, hvor pædagogerne får en snak med alle forældrene og kan give forældrene inspiration til, hvordan de kan arbejde videre derhjemme med at styrke børns læring.

Som et fjerde indsatsområde nævner Bente Jensen, at kvaliteten af interaktionen mellem børn og voksne skal op.

- Mange har mange børn på stuen, og så kan den positive interaktion mellem barn og voksen risikere at forsvinde. Men vi ved jo, hvor vigtigt det er, og derfor må man indrette sig, så det er muligt. Det kan man blandt andet gøre ved at lave små børnegrupper eller ved at sikre sig, at alle børn hver dag får voksenkontakt.

Det sidste sted at sætte ind ifølge Bente Jensen er på ledelsesplan.

- Der skal ledelse ind over her, men det kræver også, at man prioriterer det fra kommunernes side. Der skal være en forvaltningschef på dagtilbudsområdet, som går foran, ligesom de enkelte ledere i dagtilbuddene skal gå foran. Og så skal de her værktøjer implementeres i alle led i dagtilbuddet.

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet