Boringer efter skifergas skal sikres

Store miljøskader kan være konsekvensen, når der bores efter skifergas. EU-Parlamentet forbedrer sikkerheden

MILJØ

Af Redaktionen | [email protected]

Flere og flere lande i EU er begyndt at bore efter skifergas. I Danmark lægger Nordjylland jord til de første prøveboringer på dansk grund. Der er mange eksempler på, at boringer efter skifergas har medført store skader på det omgivende miljø. Derfor har flere europæiske lande sagt nej til den kontroversielle gas.

Europa-Parlamentets miljøudvalg har i dag vedtaget et forslag, som skal forbedre sikkerheden i forbindelse med boringer efter skifergas. 

Løsgænger og medlem af miljøudvalget Anna Rosbach er glad for, at der er vilje til at gøre noget ved problemet:

- Jeg har tidligere forsøgt at indføre et midlertidigt stop for boringer efter skifergas i hele EU, men det var der ikke opbakning til. I stedet har vi samlet et bredt flertal bag forslaget i dag, som er et rigtig godt skridt på vejen til at styrke sikkerheden, siger Anna Rosbach.

Vand skal genbruges
EU har ikke kompetence til at bestemme hvilke energityper, det enkelte medlemsland benytter sig af. Men EU kan stille krav til eksempelvis miljøsikkerhed, folkesundhed og arbejdsforhold.

Europa-Parlamentet har derfor vedtaget, at medlemsstaterne skal forbedre deres lovgivning i forbindelse med boringer. Derudover vil parlamentarikerne have flere undersøgelser af potentielle sundheds- og miljørisici, samt en grundlæggende analyse af de eksisterende EU-regler omkring ukonventionelle fossile brændstoffer, herunder skifergas.

En af de største bekymringer i forbindelse med boringerne er, at kemikalier brugt i processen vil forurene grundvandet. Parlamentarikerne er derfor blevet enige om, at al vand brugt i forbindelse med boringerne skal genbruges i boringerne og ikke udledes i naturlige vandressourcer.

Ifølge Anna Rosbach, så er forslaget tæt på at være det bedst mulige kompromis:

- Der er mange nationale hensyn, og jeg tror, at det er så langt, som vi umiddelbart kunne gå. Jeg er særligt tilfreds med, at der var enighed om, at vi som minimum skal sikre, at boringerne ikke ender med at forurene vores grundvand, siger hun.

Afventer resultater
Frankrig er et af de lande, som har indført et forbud mod boringer efter skifergas. Derfor ønskede en række franske MEP'er et forbud i hele EU. Det mener Anna Rosbach er at gå for langt:

- Det mener jeg faktisk ikke, at EU skal blande sig i. Det vigtigste er, at vi får sat nogle rammer op, som beskytter miljøet og borgerne. Når det er gjort, så skal det enkelte medlemsland have friheden til selv at bestemme, herunder om man helt vil sige nej til skifergas, siger Anna Rosbach og fortsætter:

- Jeg støtter, at den danske regering fortsætter det moratorium, som ministeren har indført. Det er vigtigt, at vi afventer forskernes resultater, inden vi eventuelt godkender kommercielle boringer på dansk grund.

tsp

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet