En undersøgelse i seneste udgave af Kommunen kortlagde, at kommunerne i 2015 havde omkostninger for 4,4 milliarder kroner til 32 leverandører, som har ejerskab – eller dele af ejerskabet – placeret i skattelylande.
En undersøgelse i seneste udgave af Kommunen kortlagde, at kommunerne i 2015 havde omkostninger for 4,4 milliarder kroner til 32 leverandører, som har ejerskab – eller dele af ejerskabet – placeret i skattelylande.

Borgmestre kræver ret til at fravælge leverandører i skattely

Borgmestre kritiserer Folketinget for at nøle med løsninger, der kan sikre, at kommunerne ikke giver penge direkte til virksomheder, som sender pengene ud af landet i skattely.

Rundspørge

Af Jens Holm | [email protected]

Mindst 20 borgmestre vil have lov til at kunne fravælge private leverandører med ejerskabet placeret i lande, der karakteriseres som skattely. Det viser en rundspørge foretaget af Kommunen.

”Vil du bakke op om et krav til regeringen om at give kommunerne hjemmel til at kunne fravælge leverandører, der har ejere i skattelylande?” lød spørgsmålet, som 25 borgmestre valgte at besvare. Heraf tilkendegav 20 deres opbakning, mens de resterende 5 svarede “ved ikke”.

En af de borgmestre, der ønsker en ændring af lovgivningen, er Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune.

- Folketinget og regeringen må skride ind, når de ser problemerne, og når det kan konstateres, at der er virksomheder, der foretager aggressiv skatteplanlægning, siger han.

”Hvis lovgiverne ikke vil være med til at løse problemet, eller hvis de ikke kan finde ud af det, så må vi jo i kommunerne beslutte, at der er virksomheder, vi ikke vil handle med.”

”Folketinget gør jo intet”

Hos Norddjurs Kommune undrer borgmester og tidligere medlem af Folketinget Jan Petersen (S) sig over, at der ikke er sket mere på området de senere år.

- Oppositionspartierne kunne jo rejse en forespørgsel eller bede om en redegørelse for at få belyst problemet. Ellers kunne regeringspartierne bede om at få udredt problematikken ordentligt på tværs af centraladministrationen for at få afdækket, hvilke instrumenter der kan benyttes for at stoppe skattelyleverandørerne, mener Jan Petersen (S).

På Fanø er borgmester Erik Nørreby (V) klar til at trække en streg i sandet – med eller uden hjælp fra politikerne i Folketinget.

- Hvis lovgiverne ikke vil med til at løse problemet, eller hvis de ikke kan finde ud af det, så må vi jo i kommunerne beslutte, at der er virksomheder, vi ikke vil handle med, mener Erik Nørreby (V), borgmester i Fanø Kommune.

Borgmestrene er bekymrede for, om skattelykonstruktionerne medfører, at regningen sendes videre til lønmodtagerne og de virksomheder, som ikke benytter sig af aggressiv skatteplanlægning.

- Som det kører i øjeblikket, så mangler staten penge fra mange af de firmaer, som placerer deres overskud og økonomi i skattely. Det vil sige, at der kommer til at mangle penge i husholdningsregnskabet i butikken Danmark, fortæller Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester i Fredensborg Kommune.

”Nej tak til regulering”

Det er dog ikke alle borgmestre, der ønsker sig en revideret – eller ny – regulering som løsning.

- Jeg appellerer til den tillid og moral, der indgår i alt det her. Det handler jo også om at sikre retssikkerheden for de virksomheder, som måtte komme i mistanke for brug af skattely; derfor er det et meget kompliceret, siger Jørgen Johansen, borgmester (K) i Allerød Kommune.

Men der er jo masser af eksempler på, at virksomhedernes moral kun rækker et stykke af vejen, så det er vel nødvendigt at regulere området yderligere, hvis man gerne vil løse problemet?

- Det er et meget komplekst spørgsmål at svare ja eller nej til, så det vil jeg undlade at gøre. Regulering kan også føre til øget bureaukratisering, og det er ikke vejen frem, pointerer borgmester Jørgen Johansen.

Helt grundlæggende er det ikke ulovligt at udnytte dansk og europæisk skattelovgivning til at sende skattefri udbytter til skattelylande, eksempelvis via Luxembourg til britiske Kanal øer, såsom Jersey og Guernsey.

Indkøb

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet