Nu er der åbnet op for, at danskerne kan få boliger med havudsigt. Foto: Casper Dalhoff / Polfoto / Arkiv
Nu er der åbnet op for, at danskerne kan få boliger med havudsigt. Foto: Casper Dalhoff / Polfoto / Arkiv

Borgmestre jubler, eksperter grubler

100 nye initiativer skal komme udkanten til undsætning. Kommunerne glæder sig over friere tøjler, men eksperter forudser butiksdød og tab af uvurderlig natur.

Vækstplan

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Mere kommunalt selvstyre, færre restriktioner på anlægsopgaver og bedre udviklingsmuligheder for detailhandlen. Det var blandt hovedpunkterne, da erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i sidste uge fremlagde 100 tiltag, der skal sikre vækst i hele landet. Meget symbolsk foregik præsentationen i Nørre Snede, et af de steder, hvor væksten også gerne skal kunne mærkes.

Borgmestre landet over har i lighed med Landdistrikternes Fællesråd taget godt imod udspillet. I Skive Kommune glæder man sig over udsigten til at kunne påbegynde realiseringen af vision BIG Blue Skive 2040, der tidligere har været bremset af planlovens restriktioner til stor frustration for borgmester Peder Chr. Kirkegaard.

- Det virker helt grotesk, at vi i kommuner som Skive ikke må bygge indenfor kystnærhedszonen i byområder, når man i de store byer må bygge selv helt ud i vandet, sagde han i forbindelse med præsentationen af den storstilede vision, som tegnestuen BIG har udarbejdet. Nu er frustration vendt til optimisme, for mange dele af visionen kan nemlig realiseres med lempelserne i planloven.

”Planloven skaber ikke vækst i sig selv. Hvis man har den opfattelse, at vi får mere turisme af at bygge og skabe en helt masse tiltag ved kysterne, så tager man fejl.”

- Vi har en af de skønneste beliggenheder ved Limfjorden, så det vil betyde rigtig meget for os at kunne udnytte det bedre, siger byrådsmedlem Bolette Dahl Pedersen (V), der har været med til at iværksætte visionsarbejdet, som på sigt skal udnytte kyst- og å-arealerne i byen bedre. I første omgang bliver der dog blot tale om at bygge en sti langs åen, mens man på sigt håber at finde omkring 10 millioner til at opføre to udsigtstårne, der skal være vartegn for projektet. Resten skal lokale investorer lokkes til at gøre til virkelighed.

Tvivler på væksteffekt

Blandt eksperter i planlægning, yderområder og detailhandel bliver udspillet fra regeringen modtaget med stor skepsis. Det kommer ikke til at skabe vækst, og på sigt kan lempelserne af planloven være med til at undergrave det unikke danske naturtilbud, advarer de.

- Planloven skaber ikke vækst i sig selv. Hvis man har den opfattelse, at vi får mere turisme af at bygge og skabe en helt masse tiltag ved kysterne, så tager man fejl, siger professor i landskabsarkitektur og planlægning Jørgen Primdahl.

Han ser to store negative konsekvenser ved udspillet. Dels fjerner man kystbeskyttelseszonen, dels opgiver man tanken om et grønt danmarkskort. For med øget kommunal frihed bliver det umuligt at lave en national prioritering af natur- og landskabsværdier, mener han.

- Kommunerne kan ikke tage overordnede regionale og nationale hensyn i deres planlægning, og det er et kæmpe problem, fordi staten ikke længere kan forholde sig strategisk til, hvad vi vil med vores natur, siger Jørgen Primdahl.

Han bakkes op af lektor ved Center for Fysisk Planlægning, Jørgen Møller. Der er ingen evidens for, at lempelserne i planloven medfører vækst, siger han, og samtidig er han nervøs for, at regelændringerne får vidtrækkende konsekvenser, fordi kommunerne ikke er i stand til at modstå det pres for at give byggetilladelser, som man vil blive udsat for.

- Det er ligesom at trække proppen af en flaske og slippe ånden ud. Borgmestrene er under pres for at skabe vækst, så troen på, at de, der er nærmest naturen, også er de bedste til at forvalte den, holder simpelthen ikke, siger han.

Samtidig forudser Jørgen Møller, at lovændringerne for detailhandlen vil medføre, at forretningslivet i småbyerne kvæles af større butikker i de større byer.

- Det vil være døden for en lang række butikker i bymidterne, som vi har kæmpet for at holde liv i, siger han.

Vækstpakkens hovedpunkter

  • Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet
  • Gode vilkår for produktion og investeringer
  • Liberalisering af planloven
  • Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark
  • Bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser

Arbejdsmarked

Land & by

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet