Borgmesterbattle: Kampen mellem skråparkeringer og bredere cykelstier er i gang

Tre borgmestre mødtes til en venskabelig kamp om vejen frem mod de bedste grønne løsninger

Grøn omstilling

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

De startede i hver deres ringhjørne, borgmestrene fra Albertslund, Hørsholm og København. Bogstaveligt talt, for de indledte torsdagens debat med at stille sig i en interimistisk firkant afgrænset af sorte snore og stolper. To minutters pral fik de hver lov til at komme af med over for det 350-personer store publikum, der var mødt op til konference om byernes rolle som drivere for den grønne omstilling. Og så hoppede borgmestrene ud af bokseringen og op på scenen, hvor journalisten Kurt Strand stod for at styre slagets gang. 

Som noget af det første slog teknik- og miljøborgmester i København Ayfer Baykals (SF) ned på en af sine kæpheste: enkeltbilismen.

- På Københavns rådhus er der flertal for, at vi skal have flere skråparkeringspladser. Det gør, at jeg ikke kan lave bredere cykelstier på særlige strækninger, sagde en frustreret Ayfer Baykal.

- Hvis vi kunne fjerne behovet for parkeringspladser, så kunne vi gøre byen lidt federe at bo i. For man behøver ikke have en bil holdende foran sin gadedør, fortsatte borgmesteren, som understregede, at selv om hun mener, at folk skal have lov til at køre i bil, er det vigtigt at påvirke dem i en retning, så de ikke vælge bilen som det første.

- De skal bruge andre alternativer, så vi mindsker trængslen i byen, slog hun fast.

Ikke nok parkeringspladser
Borgmesteren i Hørsholm Kommune Morten Slotved (K) pegede på, at dyre grunde i hans kommune spænder ben for, at man kan udvide parkeringsarealerne rundt om stationerne på kystbanen.  

- Vi har simpelthen ikke parkeringspladser nok til, at vi kan lade alle bilerne holde ved kystbanen, sagde han.

Så hvis du kunne bestemme, ville der være flere skråparkeringspladser i København?

- Det ville være godt, ja, slog Hørsholms borgmester fast.

Men også i Albertslund pendler borgerne til København, når de skal på arbejde, bemærkede Kurt Strand og pegede på de to borgmestre, der tårnede op på hver side af teknik- og miljøborgmesteren.

- Det er Ayfer Baykal, der står med alle problemerne – og det er jer, der sender dem ind til hende.

Albertslunds borgmester Sten Christiansen (S) er medlem af regeringens trængselskommission, og han slog fast, at netop trængslen er et emne, der er stort fokus på.

- Vi kommer til at investere i busser, i letbaner og i metroer. Og vi kommer til at tale med hinanden om, hvor byudviklingen skal ske. Om den skal ske i København eller andre steder i hovedstadsområdet, så vi ikke alle sammen nødvendigvis skal flytte os det samme sted hen, når vi skal på arbejde, men måske også flytter os mod nord, syd eller vest, sagde han.

Ikke én løsning
- Vi bliver nødt til at arbejde med et meget omfattende koncept, for når jeg kigger ud over køerne på motorvejen om morgenen, så er det rigtig, rigtig mange mennesker, der skal gøre noget andet. Og der er ikke én løsning der gælder for alle, sagde Sten Christiansen.

Selv om der var uenigheder nok at slå ud efter, så var Sten Christiansen (S), Morten Slotved (K) og Ayfer Baykal helt enige om, at transportsektoren står over for en grundlæggende forandring med fokus på satsninger som elbiler, mere cyklisme og kollektiv transport.    

- Omstillingen på transportområdet kommer selvfølgelig til at tage tid. Det afgørende er, at vi sætter handling bag ordene og skubber det i gang, sagde Sten Christiansen.

Region Hovedstaden har en samlet ambition om at have 12.000 elbiler inden for ganske få år, og det bliver bl.a. kommunernes opgave at investere i elbilerne.

- Vi skal gå foran, og – i ordets bogstaveligste forstand – vise, hvordan man kører på vejen. Det er en del af vejen frem mod at skabe et marked for elbiler, og også skabe en økonomi i det at producere og sælge elbiler, så vi som almindelige forbrugere også har muligheden for at vælge at køre i elbil, sagde Sten Christiansen. 

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet