Borgerne googler forgæves efter offentlige hjemmesider

Man skal ofte langt ned på resultatlisten på søgemaskiner for at finde frem til offentlige hjemmesider. Dermed misser borgerne væsentlige informationer og billige selvbetjeningsløsninger, fortæller forfatter til en ny bog om emnet.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Kampen om synligheden på nettet er hård. Ofte med de offentlige hjemmesider som taberne. Mange borgere søger helt naturligt efter informationer via søgemaskiner som Google, Yahoo og Bing, men her kan man jævnligt kigge langt efter de offentliges hjemmesider. Det fremgår af den nye bog ’Når internettet har magten’, hvor det i forordet slås fast, at ”den offentlige sektor i en vis forstand er forsvundet på internettet”.

Den ene af de to forfattere bag bogen, Thomas Høgenhaven, pointerer, at det langt hen af vejen skyldes en utilstrækkelig tilgang til emnet fra offentlige myndigheders side.

”Man lever meget i sine egne lukkede systemer, hvor man laver portaler, der linker mellem de offentlige hjemmesider. Det er også rigtig fint, men man tænker bare ikke rigtig på, hvordan borgerne skal nå frem til de her portaler og den rigtige hjemmeside eller underside til hjemmesiden,” forklarer Høgenhaven, som  blandt andet er ph.d.-stipendiat ved Department of IT Management på CBS.

Starter på Google

Sammen med den anden forfatter Lasse Lundberg Andreasen har han lavet en del research om synligheden af offentlige hjemmesider. De har blandt andet foretaget mere end 1.100 søgninger i søgemaskiner for at finde ud af, hvor nemt eller svært det er at finde frem til de enkelte kommuners hjemmesider, hvis man vil melde flytning eller bestille nyt kørekort. Resultatet var, at relevante undersider på kommunernes hjemmesider sjældent rangerede blandt de tre første pladser, mens nogle slet ikke blev fundet af søgemaskinerne Google, Yahoo og Bing.

Søgemaskinernes resultater spiller en væsentlig rolle for det offentliges synlighed. Mange borgere har nemlig svært ved at regne ud, hvem der udbyder den ydelse, de er ude efter. Derfor tyr de til søgemaskinerne, når de skal finde frem til informationer.

”Man har ligesom antaget, at borgerne nok starter på de offentlige portaler og så browser rundt på dem for at finde frem til den rigtige hjemmeside, men danskerne gør som de plejer, når de skal finde noget på nettet, de starter med at søge på Google, spørge på Facebook eller lignende,” siger Thomas Høgenhaven.

Hjælp til selvmord

En lav synlighed på søgemaskiner bør derfor give anledning til panderynker i det offentlige. Ikke mindst set i lyset af kommunernes ambitiøse målsætninger om udbredelse af digital selvbetjening allerede i 2015. For selvbetjeningsløsninger bliver meget logisk ikke brugt, hvis borgerne aldrig finder frem til dem. I stedet er der stor risiko for, at de griber til mails, telefonopkald eller en tur ned i borgerservice.

Men en optimering af tilgængeligheden på søgemaskiner har også et andet og mere moralsk aspekt, mener Thomas Høgenhaven.

”I Danmark har det offentlige også traditionelt produceret informationer for at hjælpe og beskytte borgerne, men det ansvar bliver lidt negligeret på nettet, fordi man ikke helt forstår, hvordan man når ud til borgerne,” forklarer han og fortæller, at det offentlige nu på en helt anden måde skal kæmpe med det private om synligheden.

Thomas Høgenhaven giver to eksempler fra sin research. Han har søgt på, hvordan man nemmest begår selvmord, og det fik en række hjemmesider frem med konkrete råd til akten, mens de mange offentligt støttede hjemmesider først optrådte langt nede på listen. Dermed er der stor risiko for, at relevante borgere misser informationer om, hvad man bør gøre, hvis man går rundt med selvmordstanker.

Ulovligt køb af Viagra

Et andet eksempel er, hvis man søger på nettet efter medicin som Viagra. Så finder man først frem til hjemmesider, der ulovligt sælger Viagra, frem for offentlige sider, der kan give væsentlige informationer, eksempelvis om, hvorfor Viagra er et receptpligtigt lægemiddel.

Thomas Høgenhaven understreger, at søgningerne jævnligt kan skifte karakter, og derfor kan ovenstående eksempler ændre sig over tid, mens nye kommer til.

”Men jeg mener i hvert fald, at man kan argumentere for, at det offentlige også har et ansvar for at være der, hvor borgerne er, når de efterspørger noget information,” siger han.

Naturligvis er der risikoen for, at man gør sig anstrengelser for at komme i toppen i en søgemaskine og Google eller en anden ændrer kriterier for at blive højt placeret eller at andre finder ud af at placere sig endnu højere.

”Det er klart, at der er en risiko for, at tingene løbende ændrer sig, men jeg ser det som et vilkår, ikke som et stort problem,” understreger Thomas Høgenhaven.

Tre tricks

Man behøver heller ikke nødvendigvis store markedsføringsbudgetter for at fremme sin egen synlighed. Man kan nemlig komme langt med ganske simple værktøjer, der blot kræver lidt vidensopbygning hos de medarbejdere, der lægger informationer ud på hjemmesiderne.

Thomas Høgenhaven peger på tre tricks. For det første skal man undersøge, hvilke ord borgerne bruger, når de søger inden for et bestemt område, og det findes der gratis værktøjer til på nettet. Det kan for eksempel være, at man i stedet for rehabilitering skal sørge for at nævne ordet genoptræning. For det andet er det vigtigt at placere de relevante ord centralt på siden. Gerne i titel eller overskrift. Til sidst skal man være opmærksom på helst at få andre til at linke til ens side, da antallet af links påvirker rangeringen hos eksempelvis Google.

Der er da også offentlige enheder, der går i front med søgemaskineoptimering. Særligt fremhæver Thomas Høgenhaven borger.dk. I en rundspørge blandt offentligt ansatte viste medarbejderne også stor bevidsthed om, at søgemaskiner er et vigtigt sted for det offentlige at være synlig. Men alligevel er der langt til handling mange steder i det offentlige, erfarer Thomas Høgenhaven.

”Jeg oplever ikke, at det er noget, der bliver prioriteret i ledelserne, eller der bliver handlet specielt meget på, men det er jo noget af det, som vi håber, at denne bog kan hjælpe lidt til med. Det er faktisk ikke heksekunst, det her. I virkeligheden er det ret basalt med få basale ting, der skal gøres.”

 

It

Kommunikation

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet