Helsingør-borgmester Benedikte Kiær (K) stiller sig ligesom flere andre borgerlige borgmestre undrende overfor, at udmeldingen om en fusion mellem KL og Danske Regioner falder så tæt på et valg. 
Foto: Magnus Holm / Polfoto
Helsingør-borgmester Benedikte Kiær (K) stiller sig ligesom flere andre borgerlige borgmestre undrende overfor, at udmeldingen om en fusion mellem KL og Danske Regioner falder så tæt på et valg. Foto: Magnus Holm / Polfoto

Borgerlige borgmestre forstår ikke timing for KL-fusion

Borgmestre fra både K og V ser skeptisk på en fusion mellem KL og regionerne. På tværs af partierne vil borgmestrene lade Sundhedsstyrelsen styre sundhedsvæsenet, hvilket Venstres regionsspydspids Carl Holst er imod.

Fusion

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Den varslede fusion mellem Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) ses af mange politikere og iagttagere som en forberedelse på en borgerlig regerings afskaffelse af netop regionerne.

Men langt ind i den borgerlige blok er der uenighed om, hvorvidt fusionen er en god idé. Og flere borgerlige borgmestre ser helst en stram statslig styring af sundhedsvæsenet, hvis regionerne afvikles under en ny blå regering. Det kolliderer med ønskerne hos regionstoppen.

- Jeg kan ikke helt forstå det. Timingen for fusionen er mærkværdig. Vi står overfor et valg, hvor der nemt kan tegne sig et flertal for at nedlægge regionerne, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør og tidligere socialminister (K).

Den garvede politiker mener, at kommunerne ikke har nogen fordel af at alliere sig med regionerne, når disse ser ud til at måtte lade livet.

- Jeg kan ikke forstå, om KL vil bevare eller sætte en politisk diskurs. Hvorfor er det nødvendigt at have regionerne med? Man forplumrer det strategiske spor, siger Benedikte Kiær.

Nedlæg, nedlæg, nedlæg

Den konservative borgmesterkollega i Lyngby-Taarbæk, Sofia Osmani, undrer sig også over det varslede partnerskab mellem KL og regionerne.

- Målet må være at nedlægge regionerne, så jeg har svært ved at se meningen med en fusion, siger hun.

I Glostrup mener Venstre-borgmesteren John Engelhardt også, at fusionen falder på et lidt bemærkelsesværdigt tidspunkt:

- Ingen ved, hvordan et valg ender, så det er ikke smart at begyndte at foruddiskontere alting ud fra det. Det giver ikke mening. Men jeg mener, at man skal tage forberedelserne nu og så tage tyren ved hornene, siger han med henvisning til at fusionen kan være starten på regionernes forventede afvikling.

Johnny Søtrup, borgmester i Esbjerg (V), mener at det er en “udmærket idé med en fusion”.

”Jeg vil helt klart have et ikke-statsligt sundhedsvæsen, og jeg vil lige så sikkert have en eller anden form for demokratisk kontrol af sygehusene.”

- Så står vi stærkere overfor en regering. Jeg vil desuden hilse det velkommen, hvis vi får nedlagt regionerne. Vi er voldsomt overadministreret i det her land, siger han.

I Jyllands-Posten har Carl Holst, næstformand i Danske Regioner og formand for Region Syddanmark, gjort sig til talsmand for en model, hvor regionerne afløses af et organ med folkevalgte, som skal styre sundhedsvæsenet. Flere medlemmer af Venstres hovedbestyrelse bakker op om Holsts udtalelser. Den model rammer dog helt ved siden af, mener Holsts partifælle John Engelhardt.

- Jeg forestiller mig et hospitalsdirektorat, der styrer sundhedssystemet. Og så skal der selvfølgelig være et samarbejde mellem kommuner og stat i forhold til nogle områder indenfor sundhed, siger han.

Venstre-borgmesteren mener, at der er alt for stor forskel på dødeligheden og kvaliteten i behandlingen, og derfor giver det god mening, at folketingspolitikerne både skal sætte de økonomiske rammer for sundhedsvæsnet og tage tæskene, hvis der er problemer.

- Folketinget taler om folkeskoler og hospitaler, men det er nogle gange lovlig nemt, når man ikke skal stå til ansvar for noget som helst, siger John Engelhardt.

Sofia Osmani er tilhænger af, at alt undtagen den nære sundhed samles under Sundhedsstyrelsen:

- Vi har nogle opgaver med det nære sundhedsvæsen, men selve hospitalsdelen skal vi ikke røre, siger hun og tilføjer:

- Sundhedsstyrelsen er underlagt demokratisk kontrol. Jeg har fuld tillid til, at Folketinget kan håndtere det. Og som borger vil jeg altså hellere rejse lidt længere for at få den bedste behandling end bevare nogle regionale sær-indretninger.

Top mod borgmestre

Venstres officielle holdning til regionerne blæser i vinden. På den ene side vil partiet ikke kæmpe meget for at forsvare regionernes eksistens, men samtidig har formand Lars Løkke Rasmussen udtalt, at regionerne præsterer bedre og bedre økonomisk, mens patienttilfredsheden er stigende.

Johnny Søtrup er tilhænger af en model, hvor regionerne ikke erstattes af et nyt organ af folkevalgte. Han kan sagtens forestille sig, at sygehusene styres af Sundhedsstyrelsen.

- Det kunne være udmærket. Vi skal have et mere ensartet system over hele landet, hvor hastigheden i sundhedsvæsnet og patienttilfredshed er den samme, siger han.

Benedikte Kiær ser også Sundhedsstyrelsen som det klare magtcentrum i fremtidens sundhedsvæsen:

- Magten ligger der i forvejen. Det er der, hvor specialeplanerne bliver bestemt, og det vil være med til at sikre, at der ikke er forskel på overlevelsesmulighederne alt efter, hvor du bor i landet.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet