Boom i solceller koster elnetselskaber dyrt

Elnetselskaberne skal levere fuld kapacitet og backup til solcelleejerne, også når solen ikke skinner. Det er alt for omkostningstungt, lyder kritikken

EL

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Der er pres på elnetselskaberne i øjeblikket. Fordi solceller er kommet ned i pris bliver selskaberne bestormet med anmodninger om at få sluttet solcelleanlæg på nettet. Det er fint nok, mener direktør Karl Erik Pedersen fra VOS Net i Bredsten, men han opfordrer myndighederne til at få skabt mere rimelige vilkår for elnetselskaberne.

- Økonomisk er det nødvendigt med en mere solidarisk ordning. Ingen elnetselskaber kan i længden overleve det her, siger direktør Karl Erik Pedersen fra VOS Net til Nyhedsbladet Dansk Energi.

Gennem de seneste år er solceller og andre små elproduktionsteknologier blevet nettoafregnet. I praksis betyder det, at en husstand med et forbrug på 4.000 kWh/år og en solcelleproduktion på 3.000 kWh betaler elsystemet for 1.000 kWh. Når solcellerne producerer el, så løber elmåleren baglæns.

Tab på 100 mio.
Elnetselskaberne skal fortsat levere fuld kapacitet og backup til solcelleejerne, når solen ikke skinner, og de skal fortsat afregne balancegebyrer, transport, PSO-tariffer m.m. i forhold til Energinet.dk.

Karl Erik Pedersen har beregnet, at 15.000 solcelleanlæg svarer til en omkostning for elnetselskaberne på 25 mio. kr. Han vurderer, at tabet for den danske stat er på ca. 100 mio. kr. i mistede skatter og afgifter.  Med den nuværende ordning bliver elnetselskaberne også presset på deres indtægtsrammer og får dermed stadig sværere ved at holde elnettet ved lige.

Administrerende direktør i Dansk Energi Lars Aagaard mener også, at det er nødvendigt at kigge på de regler, som strøm fra solceller bliver afregnet under. Hvis forbrug og produktion går lige op over et år, så betaler ejeren af solcelleanlægget nul kroner til elnet, nul til transmission, nul til PSO og nul i afgifter til staten.

- Med en lille produktion fra solceller er det et lille problem, men med en stor produktion er det et stort problem, siger Lars Aagaard til Nyhedsbladet Dansk Energi.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet