Bøn til minister: Fjern ikke solcelleincitament

Seks organisationer beder nu klima- og energiministeren om at bevare motoren i den private udbygning af kapaciteten: nettomålerordningen

VEDVARENDE ENERGI

Af Redaktionen | [email protected]

Succeshistorien om privates investeringer i solceller vidner om en stor folkelig interesse i at bidrage til at nedbringe forbruget af fossile brændstoffer.

Det skriver seks organisationer en fælles henvendelse til klima- og energiminister Martin Lidegaard (R).
De seks organisationer er Dansk Byggeri, Det Økologiske Råd, TEKNIQ, Håndværksrådet, VE-Byg samt DS Håndværk & Industri.

Henvendelsen er en appel til ministeren om ikke at rive tæppet væk under det solcellemarked, som Danmark langt om længe har fået taget hul på. Det betones, at de nuværende rammebetingelser med nettoafregningsordningen som omdrejningspunkt har været det incitament, der har fået borgerne til at investere store beløb i at gøre deres boliger mere bæredygtige. Det skriver energi-supply.dk i dag.

I henvendelsen til ministeren skriver de seks organisationer:

- Nettomålerordningen har i sig selv vist sig som et meget stærkt incitament hos forbrugerne, som nu igen aflæser deres målere og følger med i forbrugets udvikling. I kombination med andre teknologier som f.eks. varmepumper og solvarme leverer solcellerne ydermere et godt og billigt alternativ til oliefyret udenfor de kollektive forsyningsområder. Af de grunde er det vigtigt, at forbrugernes incitamenter til at investere i VE-teknologi til deres boliger ikke undergraves eller helt fjernes.

- Vi er opmærksomme på, at rammerne i dag kan have behov for justering. Vi finder det rimeligt, at energiselskaberne fremover udnytter deres mulighed for at få betaling for at stille elnettet til rådighed, så deres kunder ikke skal betale for solcelleejernes belastning af nettet. Ligeledes kan der være behov for at se på en skattemæssig ligestilling af bygningsintegrerede og påmonterede solcelleanlæg.

- Men det er vigtigt, at eventuelle justeringer af rammerne for privates investeringer i solceller og andre VE-teknologier sker på en måde, så forbrugere kan have tillid til, at det økonomiske grundlag for deres investering i dag ikke er væk i morgen, og at virksomheder kan opbygge kapacitet og kompetencer uden risiko for, at væsentlige ændringer i rammebetingelserne undergraver deres investeringer.

Med henvendelsen til ministeren håber de seks organisationer på at få taget hul på en dialog med henblik på at bevare en justeret nettoafregning og dermed fastholde rammer og tryghed for et marked, der netop bidrager meget positivt til at trække Danmark i den retning, som regeringen selv har været med til at udstikke.

 

tsp

Energi & forsyning

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet