Klimakonsulent Steen Olesen (th.) har efterhånden fået samlet god erfaring med, hvordan man får private til at energirenovere. Det nye boligtilskud bliver finansieret af en række byfornyelsesmidler.

Foto: Mathias Christensen / PolfotoEt projekt i Fl¯ng viser vejen for, hvordan kommunerne/staten kan f private borgere til at energirenovere - til gavn for klimaet og deres egen ¯konomi

B¯gevang 25, 2640 Hedehusene
Klimakonsulent Steen Olesen (th.) har efterhånden fået samlet god erfaring med, hvordan man får private til at energirenovere. Det nye boligtilskud bliver finansieret af en række byfornyelsesmidler. Foto: Mathias Christensen / Polfoto Et projekt i Fl¯ng viser vejen for, hvordan kommunerne/staten kan f private borgere til at energirenovere - til gavn for klimaet og deres egen ¯konomi B¯gevang 25, 2640 Hedehusene

Boligtilskud ligner en god forretning

Høje-Taastrup har de senere år fået gennemanalyseret deres klimaindsats. En rapport viser stort potentiale i at få energirenoveret private boliger, så nu tilbyder kommunen både rådgivning og tilskud.

Kickstarter

Af Morten Munkholm | [email protected]

Få uvildig rådgivning og op til 150.000 kroner i tilskud til at energirenovere din bolig.

Sådan lyder tilbuddet lige nu for boligejerne i Høje-Taastrup Kommune, der har samlet op på de sidste syv års klimaindsats og fået analyseret sig frem til, at fokus fremover skal rettes mere ind på at få renoveret private enfamiliehuse i området.

- Vi har haft fat i den tunge, men nødvendige ende af skalaen, for det er hos enfamilieboligerne, at omkring halvdelen af energiforbruget ligger, samtidig med at de er en del sværere at få til at investere. Hos virksomhederne har de kortere tilbagebetalingstider, mens boligselskaberne har gode lånemuligheder, forklarer klimakonsulent Steen Olesen.

”Det er simpelthen fjollet ikke at bruge de gode data, vi har [...] Vi håber lidt, at nogle andre kommuner og Energistyrelsen vil være med til at videreudvikle vores portal.”

Derfor går kommunen aktivt til værks i forhold til ‘den svære indsats’ og har siden sommerferien gennemført mere end 100 boligbesøg, hvor en uvildig rådgiver fra energitjenesten gennemgår mulighederne for at energirenovere. Vælger folk at gennemføre et projekt indenfor halvandet år, kan de få en fjerdedel af udgifterne, dog maksimalt 150.000 kroner, dækket af kommunen. Høje-Taastrup Kommune har nemlig via forskellige tilskudsordninger fået mulighed for i en periode at yde tilskud til at kickstarte energirenoveringen.

- Vores erfaring viser, at folk først for alvor handler, når de har fået uvildig rådgivning til at starte med. En håndværker kan gøre et godt stykke arbejde, men han er sjældent uvildig, fordi han har brug for at sælge en ydelse, fortæller Steen Olesen.

Omkostningseffektivt

Princippet bag at give tilskud til boligrenoveringer har været igennem regnemaskinen hos tre professorer fra Aalborg Universitet, og de er kommet frem til, at staten og kommunerne vil få cirka 2-2,5 gange pengene igen ved privat energirenovering - primært ved at få aktiveret lokal arbejdskraft, som så betaler skat og ikke går arbejdsløs. Et regnestykke, kommunen vil efterprøve med den første række af tilskud.

- Vi vil udfra bilag kunne se, præcis hvor meget aktivitet vi får skabt, hvor meget omsætning det har givet, og om dem, der har udført arbejdet, bor i vores kommune eller en nabokommune. Vi får testet sort på hvidt, om tesen holder, siger Steen Olesen.

Samtidig arbejder kommunen på en husportal, hvor de helt nøjagtigt kan se, hvor der er mest potentiale for energirenovering, så de kan målrette deres tilbud bedre mod borgerne.

- Det er simpelthen fjollet ikke at bruge de gode data, vi har. Vi har i de sidste fire-fem år samlet forbrugsdata ned på husstandsniveau, så dem har vi nu, og vi kan så koble dem sammen med en lang række andre data. Men vi håber lidt, at nogle andre kommuner og Energistyrelsen vil være med til at videreudvikle vores portal, siger klimakonsulenten, der mener, kommunen nu står på mere evidensmæssig sikker grund i de beslutninger, den tager.

Ifølge den lokale klimaplan forventer kommunen at spare tre procent CO2 om året i snit på de initiativer, der bliver sat i værk. Og endemålet er at blive fossilfri i 2050 på en omkostningseffektiv måde.

- Først startede vi mere eller mindre med en plan på bagsiden af en madseddel. Så gik vi i gang med en masse demonstrationsbyggerier, og dernæst er vi gået tilbage og har fået underbygget, hvordan vi skal gå videre fremad, forklarer Steen Olesen om det, som kommunen selv kalder en kickstart af deres grønne indsats.

Høje-Taastrup – fossilfri inden 2050

  • Høje-Taastrup Kommune har med deres seneste klimaplan sat sig et mål om at spare i snit tre procent CO2 om året frem til 2020. Samtidig skal tiltag i højere grad kobles sammen med kommunens udviklingsstrategi og vækstpolitik.
  • Kommunen har med penge fra den såkaldte superpulje fået evidens for deres indsats med hjælp fra blandt andre COWI, Energistyrelsen og Aalborg Universitet.
  • De har valgt fire over-ordnede indsatsområder frem mod 2020, som er energieffektivisering, transport, varme- og el-forsyning. Og hvert indsats-område har en række kon-krete projekter under sig.
  • Udover boligprojektet vil kommunen blandt andet sigte efter at udbygge den vedvarende energi og opnå en smartere regulering af transporten i byen, som udgør den største del af kommunens samlede CO2-udledning.
  • Høje-Taastrup Kommune har forsøgt at samle evidens for, hvordan deres klimaindsats bliver mere målrettet og omkostningseffektiv i årene, der kommer. Samtidig er de gået i gang med den svære indsats  at få nedbragt den private CO2-udledning. Noget, som flere kommuner først tager fat på i anden omgang, når der er blevet skruet på de nemme offentlige håndtag.

Klima

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet