Bødskov indsnævrer forsøg med postlister

Regeringens bebudede forsøg med åbne postlister går imod anbefalinger fra Offentlighedskommissionen. Forsøget bliver ligegyldigt og overflødigt, lyder kritik.

åbenhed

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Der er fortsat lang udsigt til krav om åbne postlister hos offentlige myndigheder. Med regeringens kommende revision af offentlighedsloven lægges der op til at gennemføre endnu et forsøg med digitalt tilgængelige postlister, som på sigt kan danne grundlag for en mere permanent ordning.

Men forsøget er alt for uambitiøst og vil i sin nuværende udformning ikke bringe væsentlige nye erfaringer eller viden på banen. Det vurderer Nils Mulvad, der er formand for Åbenhedstinget, et netværk af journalister og embedsmænd, der arbejder for at sikre større åbenhed i den offentlige forvaltning.

- Hvis man mener det alvorligt med et postlisteforsøg, så skal man afvise justitsministerens forslag. Hvis man vælger at følge Justitsministeriet, så er forsøget rent spild af tid og penge, og så kan man lige så godt aflyse det, siger Nils Mulvad.

Justitsminister Morten Bødskov (S) lægger i forslaget om en ny offentlighedslov op til, at lave et treårigt forsøg med åbne postlister for ind- og udgående post i mindst én større kommune, én region samt et ministerielt departement og en underliggende styrelse.

Ifølge Nils Mulvad er der allerede gennemført en lang række forsøg med åbne postlister, som svarer til det, der nu sættes i værk. Offentlighedskommissionen lagde i sit arbejde op til, at et nyt forsøg skulle kombinere de åbne postlister med journallister, så der blev skabt et langt bedre overblik over myndighedernes dokumenter i de digitale sagshåndteringssystemer, som kommunerne er i fuld gang med at opbygge.

Journallister ignoreres

Men den del af forsøget har justitsministeren valgt helt at udelade med henvisning til den forventede ’arbejds- og ressourcebelastning’, en sådan ordning ville føre med sig. Og så bliver forsøget ligegyldigt, mener Nils Mulvad.

Mediejurist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og tidligere medlem af Offentlighedskommissionen, Oluf Jørgensen, er også af den overbevisning, at et forsøg, hvor åbne postlister kombineres med journallister, vil være langt mere givtigt. Nu er udgangspunktet i stedet det samme, hvilket er blevet diskuteret, siden det med vedtagelsen af den nuværende offentlighedslov i 1985 blev besluttet ikke at stille krav om åbne postlister.

- Når Justitsministeriet ikke vil have det med i forsøget, så indsnævrer man klart, hvad det var Offentlighedskommissionen ville. I stedet skal det bare handle om meget traditionelle postlister i den forstand, vi har diskuteret det de sidste 25 år, siger Oluf Jørgensen.

Offentlighedskommissionen havde ifølge ham lange drøftelser om postlister. Men det hele strandede på, at mens kommunerne og de tidligere amter havde mange erfaringer på området, så havde ministerierne på Slotsholmen ingen erfaringer og var generelt meget skeptiske ved tankegangen.

- Det illustrerer, hvor langt bagefter man er på Slotsholmen i hele tankegangen omkring det her. For der er klare fremtidsperspektiver i forhold til at få udnyttet den nye teknik, siger Oluf Jørgensen.

Ressourcekrævende

Nu er mindst ét  ministerium og én styrelse tvunget til at indgå i forsøget for egen regning. Men Oluf Jørgensen mener, at der allerede kan trækkes meget på de norske erfaringer, hvor de statslige myndigheder allerede har et system, hvor åbne postlister kombineres med journal-
lister.

Det samme havde Nordjyllands Amt. Systemet overtog Region Nordjylland, som p.t. har begrænset det til kun at dække indgående post, som ikke kobles med journallister, fordi man er ved at omlægge til et nyt digitalt sagshåndteringssystem.

Det er endnu ikke klarlagt, om systemet skal udvides igen. Og selvom erfaringerne var positive, så var det også ressourcekrævende at lægge al ind- og udgående post ud på internettet kombineret med journallisterne.

- Det var noget ressourcekrævende. Den seneste opgørelse viste, at vi med vores gamle system brugte to til tre timer daglig på at kvalitetskontrollere data, siger Karin Bruhn Termansen, kontorchef i Region Nordjylland.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet