Lizette Risgaard bliver LO’s første kvindelige formand efter valgsejren på kongressen i Aalborg, hvor eneste modstander var formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther.

Foto: Katrine Marie Kragh / Polfoto
Lizette Risgaard bliver LO’s første kvindelige formand efter valgsejren på kongressen i Aalborg, hvor eneste modstander var formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening, Flemming Vinther. Foto: Katrine Marie Kragh / Polfoto

Bliver LO endelig synlig?

På LO’s kongres i sidste uge blev Lizette Risgaard valgt som Harald Børstings arvtager på formandsposten. Forude venter samarbejde med FTF, men fagforbundsformænd forventer også mere pressetække, fokus på ligestilling og en genopfindelse af LO.

Portræt

Af Søren Engelbrecht | [email protected]

Stående klapsalver og en glad kvinde fra Nørrebro. 312 stemmer mod 87. Tirsdag vandt Lizette Risgaard en knusende sejr ved LO’s årlige kongres i Aalborg og blev dermed valgt som paraplyorganisationens nye formand.

Men hvad forventer de sig så af hende? Hvad forventer de 17 forbund og de mere end én million medlemmer, at deres nye formand har med ombord i LO’s kamp for udvikling i stedet for afvikling?

Spørger man formændene for tre af de fremtrædende forbund, så går tre bogstaver igen: FTF. Både medlemmer og medier nævner den mulige fusion med FTF som Lizette Risgaards første og største udfordring som hærfører for LO.

- Vi skal have en hovedorganisation, der spiller en rolle i samfundspolitik, der tør have holdninger og værdier, der leverer resultater, der har en lokal struktur, hvor også medlemsforbundene bliver involverede, siger Benny Andersen, forbundsformand for Socialpædagogerne.

Samme sang lyder fra HK’s formand Kim Simonsen.

- Lizettes største udfordring lige nu er at få sat dannelsen af den nye organisation på skinner og give den kød på kroppen. Få skabt indhold og perspektiv og så gennemføre det, siger Kim Simonsen, der i februar meldte sit kandidatur til formandsposten, men valgte at trække sig godt en måned inden kongressen.

Endelig en kvinde

Formanden for FOA Dennis Kristensen nævner også de forestående forhandlinger med FTF som en opgave af de helt store, og man kunne få det indtryk, at fagforbundsrepræsentanternes svar var koordinerede.

Men spørger man videre ind, så bliver talen om Lizette Risgaard og hendes vigtigste opgaver nuanceret forskelligt.

- Vi kommer til at mærke, at vi for første gang har en kvindelig formand. I den forstand, at vi altid har haft mænd, og når vi kigger på vores medlemsbase, så giver det jo ikke mening, at mænd altid skulle være de bedst kvalificerede, siger Dennis Kristensen om den åbenlyse forandring på formandsposten.

Han er sikker på, at det bliver mere end bare et signal til omverdenen. LO har ifølge Dennis Kristensen tidligere prioriteret de typiske mandefag for højt i forhold til kvindernes, og ligestillingen har været en smule negligeret. Men de er kommet ind på det rette spor, og den fakkel skal Lizette Risgaard bære videre.

- Vi har rykket os rigtig meget med hensyn til barnets første sygedag, barsel og så videre. Lizette skal være med til at sikre, at vi holder os på den kurs. Vi skal skabe reel ligestilling for mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og ligebehandling mellem typiske mande- og kvindefag, uddyber FOA-formanden.

Han erkender, at overenskomsterne førhen er blevet bygget for meget op efter et 'mandeudgangspunkt', der ikke har tilgodeset kvindefag som eksempelvis arbejde i døgninstitutioner, hvor tillæg udgør en stor del af lønnen.

Stærk i medierne

Det er ikke kun kønnet, der adskiller den afgående og den kommende formand for LO.

- Lizette er Lizette, og Harald har sin stil. Hun har sin måde at kommunikere på, og Harald har sin måde, siger Benny Andersen fra Socialpædagogerne.

LO har i flere år haft et ønske om at være mere synlig, og ved formandsvalget i 2007 var det noget, som både Harald Børsting og modkandidaten Tine Aurvig-Huggenberger gjorde til en mærkesag. Det virker dog til at være noget, der er blevet ved snakken, men nu fatter medlemmerne håb. For der er bred enighed om, at Lizette Risgaard allerede bruger pressen og de sociale medier mere aktivt end Børsting, og netop det lægger Benny Andersen megen vægt på, når han skal beskrive sine forventninger til den nye formand.

- Lizette er stærk til at kommunikere udadtil i forhold til omverdenen, og hun prioriterer det højt. Det vil nok være en forskel, vi kommer til at mærke i hverdagen, fordi Harald måske har prioriteret forhandlingsbordet mere – og det skal vi selvfølgelig stadigvæk, understreger han til sidst.

Han er sikker på, at LO kommer til at drage fordel af en formand, der gladelig stiller op til interview og retweeter alle de lykønskninger, hun får på Twitter.

- Lizettes profil og hendes måde at være på vil gøre, at vi vil se et LO, der også er mere udadvendt i forhold til offentligheden. Og det er positivt, siger Benny Andersen.

Kim Simonsen er enig. Han mener ikke, at LO skal i medierne bare for at være det – eller for journalisternes skyld – men det bliver en fordel for alle forbundene, hvis hun agerer rigtigt i mediemøllen.

- Der er ingen tvivl om, at medieplatformen og synligheden betyder noget for vores medlemmer. De vil gerne se deres fagforeningsformænd i fjernsynet og på de sociale medier, siger han.

LO skal genopfindes

HK-formanden Kim Simonsen, der ligesom de to andre er medlem af LO’s daglige ledelse, går udad en lidt anden sti, når han uddyber samarbejdet med FTF. Og så er det vigtigt for ham at få sat de rigtige begreber på.

- Jeg er lidt ked af ordet fusion, for det er ikke en storebror-lillebror-situation. Jeg opfatter det her som muligheden for en ny start. En ny organisation på nye vilkår, siger han.

For Kim Simonsen handler det om at gribe det historiske momentum, en ny start kan skabe. LO skal vise – både internt og eksternt – at det ikke er et skridt, man tager af nødvendighed, men fordi det er en mulighed for at bygge noget stort. Og her skal Lizette Risgaard selvsagt spille en vigtig rolle.

- Hun har som LO-formand nøglen til at få perspektiver og visioner frem og få samlet LO-forbundene omkring dem. Men hun skal også stå i spidsen for de praktiske ting: Hvordan den skal se ud, hvad den skal hedde, og hvordan økonomien skal hænge sammen, siger han.

Kan man sige, at LO skal genopfinde sig selv?

- Ja, det vil være et fantastisk ord at bruge, griner han.

Kim Simonsen er endnu ikke sikker på, hvordan de vil komme til at mærke, at det er Lizette Risgaard og ikke Harald Børsting, som skal stå i spidsen for den nye start. Men han bed mærke i, at hun sagde nogle vigtige ting på talerstolen i Aalborg, så han håber, hun gør det til sit eget projekt - et glædens projekt. For der ligger udfordringer forude.

- Der er et nyt arbejdsmarked derude, der er deleøkonomi, der er supersygehuse, der er globaliseringen – hvordan håndterer vi det?

Blå bog

Lizette Risgaard

  • Født 15. juli 1960
  • Uddannet kontorassistent
  • Har en mastergrad i offentlig administration
  • Næstformand i LO siden 2007

Kilde: LO’s hjemmeside

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet