Af Allan Vendelbo
 | Konsulent, Lundgaard Konsulenterne

Har været kommunaldirektør i flere kommuner, direktør i SKI og kontorchef i KL.

Bliv klar til valgnattens aftaler

”Der er eksempler på ”sejrherrer”, der er gået tidligt i seng på valgnatten og vågnet op til en ny konstitueringsaftale, som de ikke er en del af. Så følg konstitueringsaftalen til dørs.”

synspunkt

KV17 står for døren og risikoen for kaotiske konstitueringer lige så. Det forholder sig nemlig sådan, at det kun er i cirka 10 procent af kommunerne, at resultatet er givet. I cirka 90 procent af kommunerne er det helt åbent, hvem der kan kalde sig borgmester den 1. januar 2018.

Derfor er det vigtigt, at de forhandlinger, der går i gang, umiddelbart efter at valgresultatet foreligger, bliver grebet konstruktivt an.

I langt de fleste kommuner forløber konstitueringsprocessen konstruktivt, så der er en klar sammenhæng mellem stemmeafgivningen og konstitueringen. Men i cirka 15 procent af kommunerne opstår der nye forhold, som gør, at den først udmeldte konstitueringsaftale bliver lavet om – det viser erfaringerne i hvert fald.

  ”Der er eksempler på ”sejrherrer”, der er gået tidligt i seng på
valgnatten og vågnet op til en ny konstitueringsaftale, som de ikke er
en del af. Så følg konstitueringsaftalen til dørs.”

 Tænk blot på Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor konstitueringsmødet i 2009 blev live-streamet, og hvor en tydeligt overrasket og chokeret borgmester for åben skærm blev gået og måtte overlade borgmesterkæden til en anden. Eller Nyborg Kommune, hvor et socialdemokratisk byrådsmedlem halvanden uge efter valget og få dage inden det formelle konstituerende møde meddeler sin borgmesterkandidat, at han skifter til Venstre og dermed sikrer Venstre borgmesterposten.

Der er mange flere eksempler end de her nævnte, men fælles for dem er, at den oprindelige konstitueringsaftale bliver ændret.

I næsten halvdelen af kommunerne bliver konstitueringsaftalerne offentliggjort i umiddelbar forlængelse af valget – altså indenfor de første to dage efter valget. Herefter kommer konstitueringsaftalerne så at sige dryppende frem til det konstituerende byrådsmøde, som skal afholdes senest den 15. december. Det er med andre ord i perioden fra den 21. november (når valgresultatet foreligger) og frem til den 15. december, at konstitueringsaftalerne bliver indgået.

Konstitueringsaftalen

Der er naturligvis forskel på konstitueringsaftalerne, men en hovedskabelon indeholder:

Forpligtelse/aftale om at stemme på xx som borgmester, yy som 1. viceborgmester og zz som 2. viceborgmester

Forpligtelse/aftale om sammensætning af Økonomiudvalget

Aftale om antal fagudvalg, deres formænd og næstformænd samt antallet af medlemmer

Aftale om Børn- og Ungevalget

Aftale om særlige poster – for eksempel forsyningsvirksomheder med mere

Herudover kan der være en række forhold, som man politisk er enig om at virke for.

Kodeks for god konstituering

Med udgangspunkt i  en række uheldige sager, hvor borgerne oplevede vælgerbedrag, iværksatte økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager og daværende formand for KL, borgmester Jan Trøjborg, i 2012 en undersøgelse af konstitueringerne i landets kommuner. Helt overordnet viste undersøgelsen, at konstitueringsprocessen forløber i god ro og orden og afspejler valgresultatet. Men der er også mindre kønne forløb.

Med henblik på at forebygge sådanne uskønne forløb anbefalede ministeren og formanden for KL, at der i god tid inden kommunalvalget i byrådet besluttes et kodeks for konstitueringsprocessen, og at dette kodeks offentliggøres på kommunens hjemmeside, så vælgerne kan se, hvad de kan forvente af deres byrådsmedlemmer.

En gennemgang af de kommunale hjemmesider i dag viser, at ikke et eneste byråd har offentliggjort et kodeks for god konstituering. Der er kodeks for god politisk ledelse, for samarbejdet i byrådet, for godt byrådsarbejde, men altså ikke noget kodeks for god konstituering.

Baggrunden er nok den enkle, som daværende kandidat for Dansk Folkeparti, René Lundegaard, nævnte i Politiken den 26. september 2013: ”Når det går galt, så vil et kodeks ikke være noget værd alligevel. Det er ikke juridisk bindende, og et kodeks vil ikke være mere værd end en aftale om konstituering.”

Så moralen er: Vær forberedt, vågen og en god demokrat - så vil både konstitueringsprocessen og det lokale demokrati opleve kommunevalget som en festdag og en positiv bekræftelse af vort helt centrale folkestyre.

Vær forberedt

Kommunevalget kommer jo ikke som nogen overraskelse, så vær forberedt. Gå allerede tidligt i gang med at føle de andre partier på tænderne. Er der samarbejdsmuligheder, der skal udforskes? Er der forhold, der er uspiselige, som skal håndteres? Jo mere forberedt man er, jo mere fleksibel og konstruktiv kan man være, når valgresultatet foreligger, og når konstitueringsdrøftelserne skal føres.

Vær vågen

Erfaringer viser, at man helt bogstaveligt skal være vågen. Der er eksempler på ”sejrherrer”, der er gået tidligt i seng på valgnatten og vågnet op til en ny konstitueringsaftale, som de ikke er en del af. Så følg konstitueringsaftalen til dørs.

Vær en god demokrat

Desværre er der eksempler som ovenfor nævnt, hvor talen om vælgerbedrag ikke kan undgås. Et medlem springer fra det parti, hvor den pågældende har fået sine stemmer, til et helt andet, hvilket også medfører, at borgmesterposten flytter med. De borgere, der har stemt på ”springeren”, kan ikke undgå at føle sig snydt. Husk det – så vis respekt for folkestyret og de vælgere, der har stemt på dig.

Fra valget til det konstituerende møde

Reglen er enkel: Det konstituerende byrådsmøde skal finde sted senest den 15. december, men må naturligvis godt finde sted tidligere. :

Allan Vendelbo har været kommunaldirektør i flere kommuner, direktør i SKI og kontorchef i KL. I dag er han pensionist, men arbejder freelance for Lundgaard Konsulenterne.

Synspunkt

Tema: Frisk muld til byrødderne

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet