Blandet succes med hjertepakker

Flere af landets hospitaler kæmper med at få pakkeforløbene for hjertepatienter til at fungere efter hensigten, viser undersøgelse

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Der skal en seriøs implementeringsindsats til, hvis pakkeforløbene for hjertepatienter skal komme til at fungere efter hensigten. Det viser en undersøgelse foretaget af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) for Danske Regioner.

Et af de største problemer er, at de praktiserende lægers henvisninger ofte ikke svarer til de vurderinger, som overlægerne på hospitalerne fortager. De praktiserende læger har eksempelvis i flere tilfælde undladt at henvise til et pakkeforløb, som overlægen modsat mente, at patienten hørte til. Seniorprojektleder ved DSI, Sidsel Vinge, som står bag undersøgelsen peger på, at systemet i sundhedsvæsnet endnu ikke er gearet til en så ensartet behandling.

- Praksislægerne er jo ikke en hierakisk organisation, der kan implementere. Det harmonerer ikke helt uproblematisk, at vi både vil give fuld frihed til lægerne og samtidig ensrette deres behandling, siger  Sidsel Vinge.

Nedprioritering af andre patienter
Rapporten konkluderer, at patienterne i pakkeforløbene får en hurtigere og mere struktureret behandling end før, og at lægerne generelt bakker op om tiltagene. Men undersøgelsen viser også, at de patienter, der ikke er omfattet af pakkeforløbene,  må vente længere tid på behandling end før. Det skyldes, at hospitalerne bliver nødt til at prioritere ressourcerne til pakkeforløbene.

- En af hovedpointerne er, at der er ekstrem stor forskel på, hvordan pakkeforløbene fungerer, selvom det er indenfor de samme økonomiske rammer. Der mangler simpelthen fokus på implementeringsopgaven og driften, siger Sidsel Vinge.

Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg Ulla Astman modtager alligevel rapporten med stor tilfredshed.

- Det er utroligt glædeligt, at meget store grupper af hjertepatienter oplever kortere ventetider og langt bedre forløb. Men vi er ikke helt i mål endnu, og her kan rapporten hjælpe os videre både med pakkerne, og med at få skabt et bedre forløb for de patienter, der står uden for hjertepakkerne, siger hun.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet