Har Falck drevet rovdrift på reddere for at presse konkurrenten Bios? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger i øjeblikket anklagerne.
Foto: Carsten Ingemann/Polfoto
Har Falck drevet rovdrift på reddere for at presse konkurrenten Bios? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøger i øjeblikket anklagerne. Foto: Carsten Ingemann/Polfoto

Bios’ bøvl og bodsgang

Bios’ overtagelse af ambulance­kørslen i Region Syddanmark fra Falck har været en lang og uskøn række af negative hændelser og omtale. Seneste kapitel i sagaen er, at Konkurrence- og Forbruger­­styrelsen nu undersøger beskyldninger mod Falck for bevidst at have obstrueret Bios’ muligheder.

Udbudsbøvl

Af Per Vinther | [email protected]

I 2014 tabte Falck udbuddet om ambulancekørsel i Region Syddanmark til det hollandske firma Bios med start fra sensommeren 2015. Siden overtagelsen har Bios haft store problemer med at hyre nok reddere til at opfylde sine forpligtelser.

Tilliden til Bios var allerede svækket, inden firmaet begyndte at køre i Region Syddanmark, og ret hurtigt blev den erstattet af kontrol.

De vagtplaner, som Bios leverede fra begyndelsen, havde mangler og huller, og Region Syddanmark var tæt på allerede i september 2015 at opgive samarbejdet, efter at tilliden til selskabet led et knæk på grund af urigtige oplysninger om netop vagtplanen. Tilliden vil det tage et stykke tid at genopbygge, lod regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forstå dengang. Indtil videre er tilliden erstattet af kontrol i form af daglige afrapporteringer fra Bios til regionen.

”Vi har naturligvis ærgret os over, at vi tabte ambulance­kontrakten i Region Syddanmark. Og indimellem har den ærgrelse nok givet sig udslag i lidt for voldsomme verbale udfald både internt og eksternt fra vores side. Det kan jeg godt fortryde, men jeg mener ikke, at det på nogen måde er en overtrædelse af konkurrencelovgivningen.”

Stephanie Lose sagde klart, at ’Det afgørende for os er, at vagtplanerne over det næste stykke tid bliver konsolideret og hænger mere og mere sammen, samt at overenskomst og arbejdsmiljøregler bliver overholdt.’

Ekstern undersøgelse

Forløbet  med Bios’ overtagelse af ambulancekørslen blev desuden genstand for en ekstern undersøgelse, der blandt andet skal afgøre, om nogen hos Region Syddanmark kan gøres ansvarlig for udbudsprocessen og det indtil videre kaotiske resultat, den har ført til.

En undersøgelse, som Bios Danmarks administrerende direktør Morten Hansen bakkede op om:

- Der er et åbenlyst behov for at kigge på udbuddet og processen omkring det. Vi har fra starten haft finansiering og overenskomst med reddernes fagforening på plads, men har alligevel mødt kraftig modstand i forbindelse med vores opstart. Vi bærer selvfølgelig et ansvar for opstartsvanskelighederne, men det gør regionen, 3F og den nuværende operatør også. Hvis ikke problemerne i den forbindelse bliver løst, ser det sort ud for regionernes mulighed for i fremtiden at sende ambulancedriften i udbud. Bios bidrager meget gerne til den eksterne undersøgelse.

Bodsgang

I januar 2016 satte Regions Syddanmark hårdt ind mod Bios og de manglende resultater. Det betød, at Bios skulle betale bod, når de ikke opfyldte deres kontraktlige forpligtelser. Både i januar og februar havde Bios så store mangler i deres beredskab, at det betød en bod på de maksimale 15 procent af kontraktsummen svarende til cirka 4,5 millioner kroner per måned. Men også i marts har den været gal, og derfor kan Bios nu se frem til en bod på mere end 10 millioner kroner for de første tre måneder af 2016.

Også Region Syddanmarks anden ambulanceoperatør, Responce, står til en bod efter første kvartal af 2016, men kun på 800.000 kroner. Responce står for ambulancerne i Trekantsområdet, og for det Falck-ejede firma er det i modsætning til Bios ikke manglende beredskaber, men derimod mobiliseringstiden, der nu koster.

Mangel på reddere

Hovedårsagen til Bios’ problemer med at opfylde kontrakten og de mange udfald er mangel på reddere. Bios har haft svært ved at rekruttere de reddere, som selskabet har brug for. Ifølge kontrakten, der løber de næste 10 år, skal Bios kvartalsvis blandt andet betale bod til regionen, hver gang firmaet ikke formår at levere de bestilte ambulancer.

I en skrivelse til regionen ved udgangen af marts pointerer Bios, at den generelle reddermangel i Danmark er den primære årsag til Bios’ driftsproblemer. Derfor mener selskabet, som nu kun kommunikerer via Lett Advokater, at kontraktens bestemmelser om force majeure bør påråbes. Ifølge kontrakten kan force majeure blandt andet træde i kraft under krig, katastrofer eller ved strejker, som ikke kun rammer den pågældende leverandør, men hele ambulancebranchen.

Bios nægter med andre ord at betale boden og henviser til force majeure.

Falcks rolle undersøges

I forrige uge kom det frem, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mistænker Falck for at have spændt ben for Bios’ muligheder for at rekruttere tilstrækkeligt med reddere. Ifølge Bios selv har selskabet knap 500 fuldtidsansatte reddere, men mangler fortsat 50 reddere for at nå idealbemandingen.

Styrelsen mistænker Falck for at have misbrugt sin dominerende markedsposition og ansat reddere fra Syddanmark andre steder i landet for at sikre sig, at Bios ikke har kunnet hyre dem.

“Der er to muligheder i denne sag: Der er foregået noget, som der ikke skal, og Falck har gjort noget forkert. Eller vi må afslutte behandlingen af sagen, fordi der ingen beviser er. Falck er ikke dømt på forhånd, og for os handler det om at se på, om overtrædelse af konkurrenceloven er sket.”

Ligeledes vurderer styrelsen, at Falck har talt negativt om Bios for at afholde reddere fra at søge job. Indicierne skal nu undersøges til bunds og siden forelægges Konkurrencestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse.

Falck svarede igen i deres egen pressemeddelelse:

- Jeg vil gerne understrege, at Falck ikke er enig i de hypoteser, der er fremsat i den meddelelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt til os. Det er vigtigt for Falck, at vi får fjernet mistanken om, at vi har overtrådt lovgivningen. Vi har naturligvis ærgret os over, at vi tabte ambulancekontrakten i Region Syddanmark. Og indimellem har den ærgrelse nok givet sig udslag i lidt for voldsomme verbale udfald både internt og eksternt fra vores side. Det kan jeg godt fortryde, men jeg mener ikke, at det på nogen måde er en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, siger Falcks koncernchef Allan Søgaard Larsen i meddelelsen.

Region afventer styrelsen

Styrelsens henvendelse til Falck fik Region Syddanmark til at afholde et lukket møde for at diskutere denne udvikling i sagen. Regionsformand Stephanie Lose siger til Kommunen, at med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag er det klart, at regionen må se på det.

-  At Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er gået ind i sagen gør, at jeg har bedt forvaltningen om at se, om det har konsekvenser for regionen. Styrelsen udtaler sig klart, og vi skal derfor overveje noget på vores banehalvdel for eksempel i forhold til bodsopkrævning overfor Bios. Jeg håber derfor, at styrelsen finder en hurtig afklaring, siger Stephanie Lose.

På det lukkede møde blev styrelsens brev til Falck diskuteret, ligesom mobiliseringstider og nedetider hos Bios blev behandlet.

- Som udgangspunkt er sagen ikke anderledes; der er stadig udfordringer, ja. Hvis Bios ikke leverer, fratrækker vi betaling - det er klart. For os handler det om, at borgerne får den behandling, de er blevet lovet, og som vi har betalt for, siger Stephanie Lose.

Hun understreger, at samarbejdet med Bios fremadrettet handler om, at de skal opfylde kontrakten, og at de bliver holdt op på den.

- Vi holder løbende øje med dem, fordi de ikke leverer det, de skal. For os handler det i sidste ende om at se på bundlinjen – får vi den service, vi betaler for?, siger Stephanie Lose.

Et års sagsbehandling

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bekræfter, at den er gået ind i sagen, men ønsker derudover ikke at sige meget mere.

- Jeg kan bekræfte, at vi har sendt en meddelelse om betænkeligheder til Falck. Sagsbehandlingen er fortrolig, men afgørelsen er offentlig. Der er to muligheder i denne sag: Der er foregået noget, som der ikke skal, og Falck har gjort noget forkert. Eller vi må afslutte behandlingen af sagen, fordi der ingen beviser er. Falck er ikke dømt på forhånd, og for os handler det om at se på, om overtrædelse af konkurrenceloven er sket, siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,  Jacob Schaumburg-Müller.

Han pointerer, at der ikke er grund til at ringe om en måned for at høre, om der er sket noget i sagen.

- Det tager tid, og vi bruger sjældent under et år til  behandling, siger han.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet