Bilisterne skylder knap 100 millioner

Kommunerne har et stærkt stigende millionbeløb til gode hos parkeringssyndere. Siden 2006 er p-gælden mere end fordoblet. København alene har krav på mere end 70 millioner. SKAT lover nu ekstra fokus på bøderne.

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

93,7 millioner kroner. Så meget har danske kommuner tilgode hos bilister, der har parkeret længere end tilladt ellerholdt med to hjul placeret påde forkerte kommunale kantsten.

Efter at SKAT i slutningen af 2005 overtog inddrivelsen af borgernes gæld til kommunerne, er restancerne steget eksplosivt, viser tal, Kommunen har fået fra SKAT. I 2006 beløb de ubetalte p-afgiftersig til knap 43 millioner kroner.Ved udgangen af 2009 udgjorde gælden 93,7 millioner– en stigning på 118 procent. Og det er totalt uacceptabelt– ikke mindst i lyset af kommunernes trængte økonomi, mener KL.

”I den situation er det endnu vigtigere for kommunerne, at danskerne betaler deres gæld til det offentlige. Stigningen i restancerne for parkeringer således uacceptabel,” siger chefkonsulent Rasmus Edelberg fra KL, som viltage spørgsmålet om restancernemed til de kommende økonomiforhandlinger med regeringen.

71 millioner i København
Det er fire kommuner, sombærer næsten hele gældsbyrden. Frederiksberg, Helsingør,København og Aalborghar til sammen 85 millionerkroner til gode. Og især i København er parkeringsvagterne flittige. Sidsteår udstedte de 110 vagter afgifterfor godt 152 millionerkroner. Men det er langt fra alle, som betaler, når kommunensender girokort ud.

Københavnernes parkeringsgælder steget med 16 procent bare inden for det seneste år. Nu skylder de knap 71 millioner kroner, og det er opkrævningschef Michael Møller ikke udelt begejstret for.

”Det er aldrig tilfredsstillende,når man ser en restancestige på den måde. Og for os betyder det, at der kommer til at mangle penge i kassen,”siger Michael Møller.

Men det er ikke kun et spørgsmål om penge.

Kommunen har fået aktindsigti et notat, Københavns Kommune sendte SKAT iaugust 2008. Heri bad kommunen SKAT om at intensivere inddrivelsen af parkeringsafgifter med henvisning til den 'adfærdsregulerende effekt på parkeringsområdet'.

Kommunen frygtede med andre ord, at ligegyldigheden ville brede sig blandt bilisterne, hvis SKAT ikke tog mere håndfast fat. Og samme udgangspunkt har chefkonsulent Rasmus Edelberg fra KL.

”Det er vigtigt for retsfølelsen,at man ikke kan regne med at slippe for at betale,”siger han: ”KL går ind for, atman betaler sin gæld, og ellersvil den blive inddrevet – også når det gælder parkeringsafgifter.

”Det argument er SKAT opmærksommepå. I 2010 sætter koncernen ekstra fokus på restancer af den 'lidt mere pønale karakter', som chefkonsulent Merete Norup Pedersen udtrykker det.

”Vi vil gerne sætte ekstra ind over for de typer af restancer, som har en lidt moraliserendekarakter,” siger hun. Merete Norup Pedersen tørimidlertid ikke garantere kommunerne, at parkeringsgælden falder i år.

”Parkeringsafgifterne ind går jo i det samlede billede af danskernes restancer til det offentlige. Og vi koncentrerervores indsats der, hvor det giver bedst udbytte samlet set. Men det betyder altså ikke, at vi ikke gør noget ved kravene på parkeringsområdet,” siger Merete Norup Pedersen.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet