Biblioteker tænker ud af boksen

Nye partnerskaber og samarbejdsformer skal fylde rammerne i Aarhus’ kommende store multimediehus.

Byudvikling

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Aarhusianerne tog i sommer det første spadestik til et stort nyt prestigefyldt multimediehus, hvor  byens hovedbibliotek også skal have til huse.

Det har sat biblioteket i gang med et innovationsprojekt med fokus på, hvordan partnerskaber med en række kultur-, undervisnings- og forskningsinstitutioner kan være med til at definere fremtidens biblioteks rolle i byen og samfundet generelt.

Initiativet til det konkrete projekt kommer her fra institutionsniveau – altså biblioteket selv. Men det er vævet ind i hele den overordnede politiske proces, som det nye multimediehus er styret af.

”På et tidspunkt kommer det politiske niveau mere aktivt indover igen. Men det, vi arbejder med lige nu, er at finde mulighederne og få identificeret nogle klynger af potentielle samarbejdspartnere. Når det er gjort, så vil der komme en politisk diskussion om, hvem og hvad der skal prioriteres,” siger chef for Hovedbiblioteket i Aarhus, Knud Schulz. 

Ud over den politiske overbygning på projektet er der en forskningsmæssig gren, som involverer RUC-professor Birgit Jæger. Og så er det selve samarbejdet med de forskellige potentielle aktører som aftenskoler, børneteatre og universitet.

I samarbejdet med kommunen på den ene side og de aktører, der gerne vil benytte huset på den anden side, opstår der ifølge Knud Schulz lidt af et sammenstød mellem styringslogikker. Kommunens lodrette mål- og rammestyring fungerer glimrende i den offentlige virksomhed. Men harmonerer dårligt med den måde, aktører ser deres muligheder og ønsker med det nye hus.

”Her tror jeg, at den samarbejdsdrevne innovation kan være en model for at få de her forskellige logikker til at mødes og fungere sammen,” siger Knud Schulz.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet