Besparelser i forklædning

Kritiker mener, at it-effektiviseringer er camouflerede besparelser. Det kan være sandt, vurderer Intern Revision.

IT

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Koncernservices it-effektiviseringer i Københavns Kommune kan reelt være besparelser.

“Når computerne koster så meget, tager man penge væk fra kerneydelserne og sender dem længere op i systemet. Det er de facto besparelser, selv om ingen kalder dem det,“ siger Jan Hoby, der er næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, som repræsenterer daginstitutionslederne i København.

Da Koncernservice startede i 2007, fastlagde man en årlig abonnementspris for en bærbar pc på over 12.000 kroner. Priserne er i dag lavere, men forvaltningerne betaler stadig det samme, og overskuddet ryger i Københavns Kommunes omstillingspulje, som bliver fordelt til flere  områder.

Spørgsmålet er, om abonnementsprisen afspejler den reelle pris på en bærbar computer, eller om penge føres fra et sted i kommunen til et andet.

“Der er ikke gennemført en effektiv kalkulation af de enkelte priser. Vi kan ikke forholde os til, om prisen er kostægte, da vi ikke har kunne efterprøve prissætningen. Det kan være, at en pc burde koste 8.000 eller 20.000,“ siger lederen af Intern Revision, Kurt Wagner.

Hos både Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blev overgangen til Koncernservice dyr. De fik en ekstra regning på henholdsvis fire og to millioner kroner for tillægsydelser, selvom disse ydelser var en del af deres oprindelige it-budget.

Ikke effektiviseringer

“Jeg er også blevet præsenteret med forlydender om, at forvaltningerne mener, at det samlet blev dyrere ved overgangen til Koncernservice. Dette forhold har Intern Revision ikke undersøgt. Men hvis det er korrekt, og prisen på de 12.000 ligger over det, som forvaltningerne brugte, så er der en risiko for, at de penge, der ender i omstillingspuljen, intet har at gøre med effektiviseringer, men  er budgetmæssige reservationer via for høje priser til forvaltningerne,“ siger Kurt Wagner. 

Økonomichef i Koncernservice Christian Braad afviser kritikken.

“Sammen med forvaltningerne og KPMG gennemgik vi, hvilke ydelser der var en del af deres oprindelige it-budget, og hvad der var tillægsydelser. Hvis de efterfølgende siger, at de har fået ekstraregninger, så tror jeg, det skyldes øgede ønsker til it-arbejdspladserne i forvaltningerne. Med hensyn til abonnementsprisen, så var det også i samråd med forvaltningerne, at vi fandt ud af, hvilke standarder en arbejdsplads skulle have, og hvad den derfor skulle koste som udgangspunkt.“

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet