Belysning og trafikforhold kan mindske kriminaliteten

Den rette indretning af de fysiske omgivelser kan reducere kriminalitet med op til 80 pct.

PLANLÆGNING

Af Redaktionen | [email protected]

Forebyggelse af kriminalitet drejer sig ikke kun om den velkendte sociale forebyggelse. Andre faggrupper kan også bidrage til at mindske kriminaliteten.

Heriblandt grupper, som normalt ikke forbinder deres arbejde med kriminalitetsforebyggelse. Det gælder fx kommunernes byplanlæggere og byudviklere.

- Det Kriminalpræventive Råd har gennem nogle år arbejdet ud fra viden og antagelse om, at kriminalitet i bred forstand, kan reduceres, hvis de fysiske omgivelser er indrettet med tanke på forebyggelse, siger specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd, DKR, Karsten Nielsen.

Forskningen har fx vist, at antallet af indbrud i visse sociale boligbyggerier er blevet reduceret med 80 pct., og andelen af vold og biltyverier med 20-60 pct. som resultat af, at de fysiske omgivelser blev indrettet med tanke på forebyggelse. Derfor vil DKR og TrygFonden have flere byplanlæggere og byudviklere til at tænke kriminalitetsforebyggelse ind i deres arbejde.

Mere liv i Gellerup
Byplanlæggere og byudviklere kan ikke alene gøre by- og boligområderne smukke, spændende og funktionelle, de kan også gøre dem trygge.

- Det handler om at gribe ind i de omstændigheder og forhold, hvorunder kriminalitet opstår. Her kan man øge borgernes naturlige overvågning og fx skabe synlighed og overskuelighed, siger Karsten Nielsen.

I Aarhus Kommune er man allerede godt i gang med at tænke tryghed og kriminalitetsforebyggelse ind i den nye helhedsplan for Gellerup, hvortil der er afsat 1,3 mia. kroner. Her er planen, at byområdet over de næste år skal åbnes op med flere veje, mere belysning og flere arbejdspladser, institutioner og aktiviteter i området. Der skal kort sagt være mere liv i området – dermed bliver det også sværere for kriminelle at gemme sig.

- I dag er Gellerup på størrelse med det indre Aarhus, men det er lukket om sig selv, fordi der ikke går nogle veje igennem. Man kan sammenligne det med en provinsby som Thisted, hvor man ikke vil kunne køre igennem. Det har ikke nogen positiv effekt. Området bliver isoleret, og der er ikke et naturligt opsyn i området, siger leder af Gellerupsekretariatet, Per Frølund.

Blive belyst
Kriminalpræventiv byudvikling ikke behøver at koste flere millioner kroner. Fx har Aarhus siden 2010 arbejdet på at gøre områderne mere trygge ved at lave tryghedsvandringer og rydde ud i de grønne arealer, så der er bedre oversigt og mere trygt.

- På tryghedsvandringen fik vi identificeret nogle utrygge steder, hvor vi satte belysning op. Her har boligforeningen også forbedret deres belysning over hele området ved at skifte til led-belysning. Dermed er der kommet meget mere styrke på belysningen de steder, hvor der tidligere blev begået kriminalitet. Det har haft en positiv effekt på kriminaliteten i områderne. For de kriminelle bryder sig ikke om at blive belyst, siger Per Frølund.

tsp 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet