Begejstring over prisloftafgørelse

Prisloftsafgørelse blev i sidste uge underkendt, og den beslutning bliver mødt med tilfredshed i DANVA

VAND

Af Redaktionen | [email protected]

Konkurrenceankenævnet har den 31. maj givet DANVA medhold og tilsidesat Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel og prisloftsafgørelserne. Det betyder, at Forsyningssekretariatet formentlig skal behandle alle vandselskabernes prislofter for 2012 forfra.

Nyheden om afgørelserne blev glædeligt modtaget hos DANVAs direktør Carl-Emil Larsen.

- Vi er glade for at have fået medhold i vores klager. Vi har i lang tid påpeget, at benchmarkingmodellen er skruet forkert sammen, og derfor har det været helt urimeligt, at man i pressen har kritiseret selskaberne for at være ineffektive på den baggrund. Vi håber, at der nu afsættes de nødvendige ressourcer til at udvikle en bedre benchmarkingmodel, og at vi kan få en fælles forståelse for driftsomkostningerne under prislofterne, siger Carl-Emil Larsen.

Konkurrenceankenævnet begrunder sin afgørelse med, at både benchmarkingmodellen og den efterfølgende individuelle behandling ikke tager højde for, at selskabernes reelle driftsomkostninger ikke nødvendigvis har sammenhæng med de driftsomkostninger, der er beregnet til brug for prisloftet.

- Med dagens afgørelse har vi fået medhold på stort set alle vores klagepunkter. Men det er vigtigt at understrege, at vi som branche ikke har ’nej hatten’ på, hver gang myndighederne ønsker at effektivisere vandsektoren. Branchen er som helhed enig i, at det er muligt at drive sektoren mere effektiv. Derfor har DANVA sammen med vandselskaberne allerede i 2001 taget fat på en proces – en kulturrejse om man vil – hvor selskaberne får fokus på omkostningerne. Vi mener, det er oplagt, at myndighederne sammen med branchen og DANVA skaber en moderne vandsektor med fokus på sundhed, sikkerhed, miljø og effektivitet, siger Carl-Emil Larsen. 

 

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet